SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B1WD
BETA-B1WD
Wiskunde voor dichters, denkers, doeners
Cursus informatieRooster
CursuscodeBETA-B1WD
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. L.M. Doorman
Telefoon0302535669
E-mailL.M.Doorman@uu.nl
Docenten
Docent
dr. L.M. Doorman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.M. Doorman
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingvoorheen code wisb105
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Met deze cursus verkrijg je een overzicht van een breed pallet aan wiskundige onderwerpen. Na afloop ben je in staat om wiskundige structuren en patronen in de wereld om je heen te herkennen en te gebruiken.
 
Inhoud
Veel onderwerpen binnen de wiskunde spreken een breder publiek aan dan alleen bèta’s: het begrip oneindig, de vierde dimensie en chaostheorie bijvoorbeeld. Bovendien komen wiskundige thema’s en methoden veelvuldig terug in andere disciplines. Denk hierbij aan getallen en statistische representaties in het dagelijks leven, speltheorie in biologische en economische contexten, wiskundig geconstrueerde gedichten en artistieke toepassingen van de Gulden Snede.
Deze cursus toont binnen de driedeling van Dichters (wiskunde in taal en kunst), Denkers (filosofische kant van de wiskunde) en Doeners (wiskunde in de praktijk), de brede toepasbaarheid van de wiskunde en de eeuwenlange verwondering die ze bij beoefenaren en andere geïnteresseerden gewekt heeft.
Wiskunde voor Dichters, Denkers en Doeners is speciaal bedoeld voor studenten uit andere faculteiten dan de faculteit Bètawetenschappen. De cursus vraagt een actieve deelname, maar veronderstelt geen technische voorkennis. Binnen de huiswerkopdrachten bij het college kiest de student opdrachten die aansluiten bij het eigen wiskundig niveau, zodat het college voor elke student zowel uitdagend als haalbaar is. 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus vraagt een actieve deelname, maar veronderstelt geen technische voorkennis. Studenten die in het vwo een Natuur profiel gedaan hebben, zullen daarom een zekere overlap met al opgedane kennis voor lief moeten nemen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursus is niet bedoeld voor studenten van de Faculteit Betawetenschappen.
Verplicht materiaal
Reader
Beschikbaar via Blackboard
Aanbevolen materiaal
Software
MS-Office
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
3 huiswerkopdrachten, een kennistoets, een essay en de presentatie aan de hand van het essay; voor een voldoende beoordeling is aanwezigheid bij minstens 80% van de bijeenkomsten en het inleveren van alle opdrachten verplicht.
Er is geen tentamen, maar het college wordt afgesloten met een presentatie in de tentamenweek.

SluitenHelpPrint
Switch to English