SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2NEUR10
B-B2NEUR10
Neurobiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2NEUR10
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C.J. Wierenga
E-mailc.j.wierenga@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. H.D. Mac Gillavry
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.L.P. Habets
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.C. Hoogenraad
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M.J. Veeneman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.J. Wierenga
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
De cursus geeft je:
 • een overzicht van wat neurobiologie inhoudt,
 • kennis van het selecteren en verwerken van neurobiologische literatuur,
 • een idee van de functionele structuur van het dierlijke en menselijke brein,
 • inzicht in de manier waarop informatie in het menselijke en dierlijke brein opgeslagen en verwerkt wordt,
 • een idee van wat er fout gaat in bepaalde hersenziektes,
 • een glimp van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen in het huidige neurobiologische onderzoek.  
Vaardigheden
 • selecteren en verwerken van literatuur,
 • essay schrijven,
 • samenwerken
 • doorgronden van complexe systemen,
 • systematische benadering problemen.
Inhoud
Ingangseisen       
Basiskennis Neurobiologie uit of vergelijkbaar met jaar 1 van de bacheloropleiding Biologie of MLS (Biologie van dieren of Functionele biologie).
 
Studiepad
Deze cursus vormt een onderdeel van de studiepaden Neurobiologie en Toxicologie. De cursus vormt een goede voorbereiding op de niveau 3 cursussen ‘Moleculaire en cellulaire (Neuro)biologie’,’Neuronale Aandoeningen’ en ‘Cognitie en gedrag’. Alleen of samen met de vervolgcursus is de cursus een goede basis voor de masterprogramma’s ‘Molecular and Cellular Life Sciences’ en ‘Environmental Biology’, de track Behavioural Ecology en van het masterprogramma ‘Neuroscience and Cognition’. Vanwege grote overlap met de BMW-cursus Neurowetenschappen is het niet toegestaan om beide cursussen te volgen.

Inhoud
De hersenen van hogere vertebraten zijn de meest complexe systemen die we kennen, en de pogingen om die te begrijpen worden wel gezien als de grootste uitdaging van de moderne wetenschap. Deze cursus heeft als doel je een basiskennis bij te brengen van de moderne neurowetenschappen in al zijn facetten. Deze basiskennis is onontbeerlijk voor fundamenteel onderzoek aan het brein, het bestuderen van gedrag van mensen en dieren en voor onderzoek naar ziektes van het zenuwstelsel. 
Tijdens de cursus gaan we in op de functionele en neuro-anatomische aspecten van de hersenen en de neurofysiologische basis van perceptie, cognitie en motorische sturing. We besteden aandacht aan algemene neurobiologische principes die zowel bij de mens als bij (andere) dieren terug zijn te vinden, maar gaan ook in op specifieke eigenschappen (en soms ziektes) van het menselijk brein. Veel van de structuren en processen zoals ionkanalen, actiepotentialen, neurotransmitters, synapsen, etc., komen in het gehele dierenrijk voor. Ze vormen de bouwstenen voor de veel complexere processen zoals cognitie en bewustzijn in hogere vertebraten. 
Aan de hand van het boek 'Neuroscience' van Purves (6e editie) bestudeer je de volgende hoofdthema's: 
 • basale fysiologie van elektrische signalen in neuronen,
 • communicatie tussen neuronen,
 • leren en geheugen,
 • ontwikkeling van het zenuwstelsel,
 • perceptuele systemen: zien, horen, ruiken,
 • motorsystemen: motor cortex, basale ganglia, cerebellum,
 • hogere cognitieve functies: taal, slaap, emoties, sexuele verschillen.
   
Werkvormen
Een groot deel van de stof van de cursus zal worden gepresenteerd in de vorm van hoorcolleges en zelfstudieopdrachten. Daarnaast is er een computerpracticum over elektrische signalen in zenuwcellen.
Daarnaast schrijven jullie zelfstandig in groepjes van 2 ( maximaal 3) een krantenartikel (~3 pagina’s) over een zelf te kiezen neurobiologisch onderwerp.
 
Toetsing
Het eindcijfer van de cursus wordt berekend uit de deelcijfers die je krijgt voor:
 • deeltentamen 1: 45%,
 • deeltentamen 2: 40%,
 • artikel: 10%,
 • BB toetsen:5%
Voor elk van de deeltentamens moet je minimaal een 5,0 halen.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 4 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
Basiskennis Neurobiologie uit of vergelijkbaar met jaar 1 van de bacheloropleiding Biologie of MLS (Biologie van dieren of Functionele biologie).
Verplicht materiaal
Boek
Purves D., et al.: Neuroscience, 6th edition, Sinnauer Associates Inc, 2018
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English