SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1GENG16
B-B1GENG16
Genen en gezondheid
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1GENG16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. L.M. Will
E-mailL.M.Will@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C. Kesmir
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. Koster
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.A.C. Wiegant
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.M. Will
Overige cursussen docent
Docent
dr. ing. M. van Zanten
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
 • Uitleggen hoe de functie van genen in relatie tot gezondheid en ziekte kan worden onderzocht.
 • Begrijpen wat de onderliggende genen en processen zijn die medebepalend zijn voor gezondheid, ziekte en veroudering.
 • De verschillende verouderingstheorieën uitleggen en beredeneren waarom de disposable soma theorie als meest omvattend wordt beschouwd.
 • Een samenhangend beeld uitleggen van anti-veroudering strategieën.
 • Beredeneren dat terugdraaien van veroudering eenvoudiger is dan het vertragen van het verouderingsproces.
 • Uitleggen op welke wijze de biologische klok de gezondheid en ziekte van organismen mede bepaalt, hoe deze wordt gereguleerd en hoe deze kan worden beïnvloed.
 • Uitleggen op welke wijze het microbioom betrokken is bij gezondheid, obesitas, en immuun aandoeningen.
 • Uitleggen op welke wijze het immuunsysteem in de darmen betrokken is bij gezondheid en ziekte.
 • Voor- en nadelen van verschillende dieetvormen (vegetarisme, mediterraan- en westers dieet) en van lifestyle factoren op gezondheid en ziekte uitleggen.
 • De wisselwerking tussen ‘nature – nurture’ uitleggen.
Vaardigheden
 • Systeem-overstijgend denken met betrekking tot gezondheid en ziekte.
 • Informatie opzoeken, selecteren, beoordelen, evalueren en verwerken
 • Een wetenschappelijk gefundeerde mening opbouwen over een maatschappelijk relevant onderwerp.
 • Ethische en maatschappelijke consequenties van biologisch onderzoek kunnen uitleggen en beargumenteren
 • Berichtgeving over wetenschappelijke onderwerpen op waarde schatten en in context plaatsten.
 • Kan werk van anderen toetsen aan de hand van de door de docent gegeven criteria. Kan feedback gebruiken om zichzelf te verbeteren.
 • Heeft kennis en begrip van basis-technieken om de functie van genen te koppelen aan gezondheidsaspecten.
Inhoud
Inhoud
Deze cursus gaat in op de algemene technieken en theorieën die gebruikt worden om informatie over genen te relateren aan gezondheids-gerelateerde fenomenen als veroudering, (cellulaire) stress response, biologische klok en (chronische) aandoeningen. Ook worden in meer algemene zin processen besproken die gezondheid van de mens ondersteunen, zoals (planten) veredeling.
In de cursus komen een 3-4 tal onderwerpen aan bod die vallen binnen het overkoepelend thema van Genen en Gezondheid. Binnen het thema veroudering wordt ingegaan op enkele veroudering theorieën (evolutionaire theorie, antagonistische pleiotropie en disposable somatheorie), de rol van oxidatieve stress en op strategieën die het verouderingsproces trachten te vertragen of terug te draaien.
De biologische klok speelt een belangrijke rol in ziekte en gezondheid. De onderliggende klokgenen en het effect van verstoringen in het circadiane regulatiemechanisme op de gezondheid worden (via weblectures) behandeld.
Het microbioom wordt in toenemende mate gezien als een cruciale factor in ons welbevinden. De invloed van het microbioom en van het darm-gerelateerde immuunsysteem wordt al dan niet in relatie tot voeding (waaronder verschillende dieetvormen als vegetarisme, mediterraan- en westers dieet), biologische klok, life-style factoren en veroudering uitgewerkt op ons (psychoneuroimmunologisch) welbevinden.
Evolutie en genetica (technieken) lopen als een rode draad door de cursus.
 
Onderwijsvormen
 • Hoorcolleges, Werkcolleges, Zelfstudie, Peerfeedback en Formatieve toetsen
Toetsing
De cursus is voldoende afgerond als je een voldoende (5,5 of hoger) haalt als eindcijfer. Voor elk van de twee deeltentamens moet je minimaal een 5,0 halen en het gemiddelde van de twee deeltentamens moet minimaal 5,5 zijn.
 • Toets 1 (35%)
 • Toets 2 (35%)
  • Factsheet (15%)
  • Poster pitch (15%)
Studiemateriaal
 • Werkboek,
 • Overzichtsartikelen (via Blackboard),
 • Weblectures (iBiology)
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
Voorkennis
De cursus is bedoeld voor 1e jaars studenten en is niet toegankelijk voor studenten die de cursussen Moleculair genetische onderzoekstechnieken en/of de Cel hebben afgerond.
Verplicht materiaal
Blokboek
Kopen voor of tijdens cursus (max €10)
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Via Blackboard
Internet pagina's
Weblectures
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English