SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1FUN14
B-B1FUN14
Functionele biologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1FUN14
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.C.M. van Wees
E-mails.vanwees@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.F.J.M. van den Ackerveken
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Bogerd
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B. Snel
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.M. van Wees
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.C.M. van Wees
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 t/m 31-03-2020
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De cursus Functionele Biologie heeft tot doel om kennis, concepten, en inzicht te verkrijgen over het functioneren van organismen en de onderliggende biologische processen en betrokken moleculen.
Na afronding van de cursus is de student in staat:
-          concepten van evolutie te beschrijven en het belang van moleculair phylogenetische analyses te benoemen;
-          de diversiteit van het leven aan te geven (tree of life), met name op het niveau van de evolutie van genen en genomen;
-          de rol van microorganismen in de biosfeer te benoemen en te relateren aan biologische processen en functies;
-          de groei, ontwikkeling en opbouw van micro-organismen te benoemen en in verband te brengen met specifieke functie (bijv. vegetatieve groei en reproductie);
-          de verschillende vormen van reproductie (van prokaryoot tot hogere eukaryoot) te benoemen en te koppelen aan de biologie van die organismen;
-          de groei, ontwikkeling en opbouw van planten te benoemen en in verband te brengen met specifieke functie (bijv. fotosynthese, transportprocessen);
-          responsen van planten op hun omgeving te beschrijven en de betrokken processen en functies te begrijpen;
-          de groei, ontwikkeling en opbouw van dieren te benoemen en in verband te brengen met specifieke functie (bijv. hormoonregulatie, cel-cel communicatie);
-          basisconcepten in de fysiologie van dieren te gebruiken;
-          het belang van modelorganismen voor de functionele analyse van biologische processen aan te geven
Inhoud
Bij de cursus “Functionele Biologie” staat het organisme centraal en wordt een breed scala aan biologische processen behandeld. Daarbij wordt gestreefd om de link te maken tussen de moleculen, die eerder behandeld zijn in de cursus “Moleculaire Celbiologie” in periode 1, en processen en functies zoals die plaatsvinden in een breed scala aan organismen. De “tree of life” zal dan ook het startpunt van de cursus zijn. Evolutionaire aspecten, van organismen, maar ook van genen en eiwitten, zullen in de eerste weken aan de orde komen. Aansluitend wordt het belang en de diversiteit van microorganismen behandeld waarbij diverse belangrijke biologische processen de revue zullen passeren. Dit eerste blok zal worden afgesloten met een tentamen.
 
In het tweede blok zullen de hogere eukaryoten, met name planten en dieren, aan de orde komen. Aspecten van multicellulariteit, groei, ontwikkeling en opbouw van deze organismen zal worden besproken en uitgewerkt. Ook zullen effecten van de omgeving (biotisch en abiotisch) op het functioneren worden behandeld. Binnen dit blok zal er in groepen worden gewerkt aan het beschrijven van een biologisch proces bij een uitgekozen modelorganisme. Dit zal zowel schriftelijk als mondeling worden gerapporteerd. Ook dit tweede blok wordt met een tentamen afgesloten.

-          Twee deeltentamens
-          Groepsopdracht

De tentamens moeten minstens 5,0 zijn en gemiddeld minstens 5,5.
Tentamen 1 (40%), Tentamen 2 (40%), Groepsopdracht (20%).
 
Bij deze cursus zal het boek “Biology, 10th edition” van Campbell worden gebruikt, incl “Mastering Biology”.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Biologie
    • Scheikunde
  • In Blok 4 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
    • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.Deze cursus is vanwege teveel overlap niet bedoeld voor Biologie studenten.
Verplicht materiaal
Boek
“Biology, 10th edition” van Campbell incl “Mastering Biology”.
Aanbevolen materiaal
Software
Microsoft Office 365 (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Presentatie

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English