SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1EVBI13
B-B1EVBI13
Evolutie en biodiversiteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1EVBI13
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonG.A. Kowalchuk
E-mailG.A.Kowalchuk@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. J. Bogerd
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.H.M. Duchateau
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. Koster
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
G.A. Kowalchuk
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.T. Pos
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus vorm je een kritisch beeld van de processen, patronen en theorie van evolutie. Verder leer je de belangrijkste kenmerken van organismen in de verschillende domeinen. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden in het uitvoeren van een literatuurstudie en het schrijven van een individuele miniscriptie.
Aan het einde van de cursus kun je:
 • de belangrijkste micro-evolutionaire processen (natuurlijke selectie, genetische drift, gene flow, mutatie) uitleggen en toepassen,
 • uitleggen wat een soort is en hoe soorten ontstaan,
 • verwantschapsanalyses kunnen interpreteren en uitleggen,
 • de belangrijkste patronen in de geschiedenis van het leven beschrijven,
 • de belangrijkste misconcepten in de evolutie herkennen en beschrijven,
 • de belangrijkste kenmerken van organismen in de verschillende domeinen en onderliggende groepen aangeven,
 • beredeneren wat de ecologische niche is van organismen en welke adaptaties en fysiologische eigenschappen daar bij horen,
 • de evolutionaire verwantschap in en tussen domeinen en onderliggende groepen beschrijven en toelichten,
 • een samenhangend beeld van macro-evolutionaire patronen en micro-evolutionaire processen uitleggen en toepassen.
 • informatie opzoeken, selecteren, beoordelen, rangschikken en samenvatten in een miniscriptie
Vaardigheden
De belangrijkste vaardigheden die je in de cursus leert en gebruikt, zijn:
 • kritisch denken,
 • systematische benadering van problemen,
 • dissectie van een organisme uitvoeren aan de hand van een handleiding,
 • selecteren, verwerken en lezen van literatuur
 • schriftelijke rapportage, schrijven van een eenvoudige wetenschappelijke miniscriptie over een evolutionair onderwerp.
Inhoud
Ingangseisen
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.
 
Studiepad
In deze cursus doe je op het gebied van evolutie en biodiversiteit de basiskennis op die nodig is voor alle vakken van niveau 1, 2 en 3 en voor alle studiepaden.

Inhoud
Evolutiebiologie omvat het geheel van vakgebieden die de evolutionaire processen  bestuderen. Hiertoe behoren onder andere de paleontologie, biogeografie, systematiek, moleculaire biologie, genetica, populatiebiologie en de evolutionaire ecologie. Evolutie is een proces dat tot adaptatie en biodiversiteit leidt, waarbij de evolutietheorie een verklaring geeft voor alle huidige en historische biologische processen en patronen. Wetenschappers schatten dat er 10 tot 80 miljoen soorten op aarde zijn, waarvan er op dit moment ongeveer 2 miljoen zijn beschreven. In de cursus komen de volgende hoofdthema’s uit de evolutiebiologie aan bod:
 • micro-evolutie: de processen van mutatie, gene flow, genetische drift, en vormen van selectie (natuurlijke-, artificiële-, seksuele- en kin-selectie) en adaptatie op populatieniveau.
 • soortvorming: reproductieve isolatie, allopatrische- en sympatrische soortvorming hybriden en polyploïdie.
 • macro-evolutie: de veelal grootschalige veranderingen in ruimte en tijd en, als gevolg daarvan, het ontstaan van de grote systematische groepen van het leven.
 • biodiversiteit: de volgende groepen van organismen worden behandeld: virussen, bacteriën, archae, schimmels, eencellige eukaryoten, planten en dieren
Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges, (computer)practica, COO en schrijven van miniscriptie. 
 
Toetsing
De cursus is voldoende afgerond als je een voldoende (5,5 of hoger) haalt als eindcijfer. Voor elk van de twee deeltentamens moet je minimaal een 5,0 halen en het gemiddelde van de twee deeltentamens moet minimaal 5,5 zijn. Bij een onvoldoende voor één of beide deeltoetsen is het mogelijk om ze afzonderlijk te herkansen mits het berekende eindcijfer niet lager is dan een niet afgeronde 4.0.
Het cijfer van het blok wordt bepaald door:
 • de twee tentamens (80%, 8 van de tien punten),
 • de individuele miniscriptie (20%, 2 van de 10 punten).
Afhankelijk van de kwaliteit van de miniscriptie en of je beide deadlines hebt gehaald, vindt de beoordeling van de miniscriptie plaats in een 5-tal categorieën: met een O (onvoldoende: 0.8 punten), een M (matig: 1.1), een V (voldoende: 1.4), een G (goed: 1.7) of een U (uitstekend: 2). Haal je een deadline niet, dan gaan er 0.3 punten af van het eindcijfer van je miniscriptie. Lever je geen miniscriptie in dan is de beoordeling ND en krijg je geen eindcijfer voor de cursus! Een onvoldoende miniscriptie moet herkanst worden.
 
Studiemateriaal
 • ‘BIOLOGY; A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017,
 • Werkboek Evolutie en Biodiversiteit.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 1 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.
Verplicht materiaal
Boek
BIOLOGY ‘A Global Approach’ van Campbell, 11e editie, Pearson Education Inc., San Francisco, 2017,
Aanbevolen materiaal
Werkboek
Werkboek Evolutiebiologie en Biodiversiteit.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English