SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1BIOT09
B-B1BIOT09
Biotechnologie en maatschappij
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1BIOT09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonM.E. Haagsman, MSc
E-mailM.E.Haagsman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M.E. Haagsman, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M.E. Haagsman, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. Koster
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 t/m 21-01-2020
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Studiepad
De cursus past goed in de studiepaden Celbiologie, Microbiologie, Neurobiologie, Ontwikkelingsbiologie, Plantenbiologie en Biogeïnspireerde technologie.
 
Leerdoelen
De cursus richt zich op het leren begrijpen en gebruiken van principes die de basis vormen van belangrijke biotechnologische toepassingen, alsmede de impact van biotechnologie op de maatschappij.
Na afloop van deze cursus kun je:
 • de technieken die ten grondslag liggen aan belangrijke biotechnologische ontwikkelingen uitleggen,
 • beredeneren welke techniek te gebruiken en resultaten interpreteren,
 • voorbeelden noemen van belangrijke biotechnologische toepassingen,
 • principes uit de recombinant DNA technologie toepassen,
 • de gevolgen van biotechnologische toepassingen op de maatschappij aangeven,
 • een beredeneerde mening geven over de mogelijkheden en beperkingen van biotechnologische ontwikkelingen,
 • een studie uitvoeren in teamverband voor een opdrachtgever, gebruikmakend van academische en niet-academische bronnen
 • resultaten van de studie schriftelijk en mondeling rapporteren
Vaardigheden
 • het zelfstandig eigen maken van leerstof,
 • individueel en in groepsverband oplossen van problemen,
 • het presenteren van informatie (schriftelijk en mondeling),
 • standpunten beargumenteren
Inhoud
Ingangseisen
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie. De cursus Moleculaire biologie op niveau 1 van de bacheloropleiding Biologie of een vergelijkbare cursus moet in zijn geheel gevolgd zijn. De cursus is bedoeld voor 1e jaars studenten en is niet toegankelijk voor studenten die de cursussen Moleculair genetische onderzoekstechnieken en/of de Cel hebben afgerond.
 
Studiepad
De cursus past goed in de studiepaden Celbiologie, Microbiologie, Neurobiologie, Ontwikkelingsbiologie, Plantenbiologie en Biogeïnspireerde technologie.

Inhoud
Biotechnologie is het gebruik van biologische principes, organismen en hun producten voor praktische doeleinden. De mens bedrijft al eeuwenlang biotechnologie, bijvoorbeeld bij het maken van bier of brood. De ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals de recombinant DNA technologie, en de enorme toename van onze kennis over biologische systemen heeft ertoe geleid dat dit veld in een ware stroomversnelling is gekomen en men spreekt dan ook over een biotechnologische revolutie. Bacteriën voor de afbraak van toxische stoffen, transgene planten als eetbare vaccins, het klonen van varkens voor xenotransplantatie of het repareren van gendefecten in embryo’s met CRIPR-Cas zijn maar een paar voorbeelden van toepassingen die volop in ontwikkeling zijn. In deze cursus worden de technieken die de basis vormen van verschillende biotechnologische toepassingen behandeld en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. Hierbij wordt ook gekeken naar de impact van deze ontwikkelingen op de maatschappij en naar ethische dilemma’s die de moderne biotechnologie oproept.
 
Onderwijsvormen
De cursus omvat colleges, zelfstudie met behulp van kennisclips en online oefentoetsen, werkcolleges, computerpractica en een groepsopdracht.
Tijdens de cursus krijg je ondersteuning via Blackboard. Hier vind je roosters, college-handouts, en opdrachten.
 
Toetsing
Tijdens de cursus zijn er twee toetsmomenten, een tussentoets en een eindtoets (weging 1:3).Daarnaast zal de opdracht beoordeeld worden. Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van de toetsen (80%) en het cijfer van de eindopdracht (20%). Beide onderdelen moeten met een 5,5 of hoger zijn afgerond. De inspannings-verplichtingen worden aan het begin van de cursus bekend gemaakt.
 
Studiemateriaal
 • Aanbevolen: Introduction to Biotechnology van Thieman and Palladina, Pearson International edition: nieuwste editie
 • werkboek Biotechnologie.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
VWO met profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie. De cursus Moleculaire biologie op niveau 1 van de bacheloropleiding Biologie of een vergelijkbare cursus moet in zijn geheel gevolgd zijn. De cursus is bedoeld voor 1e jaars studenten en is niet toegankelijk voor studenten die de cursussen Moleculair genetische onderzoekstechnieken en/of de Cel hebben afgerond.
Verplicht materiaal
Werkboek
werkboek Biotechnologie
Witte jas
Labjas
Aanbevolen materiaal
Boek
Introduction to Biotechnology van Thieman and Palladina, Pearson International edition: nieuwste editie
Software
Chrome browser (software zelf installeren) Serial Cloner (software zelf installeren)
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Presentatie

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English