SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800025
201800025
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek (ASW)
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800025
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
Docent
drs. P.F. de Bordes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kunnen de studenten:
 1. de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoekmethoden voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toepassen en evalueren;
 2. veel voorkomende technieken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen en de bijbehorende resultaten interpreteren;
 3. de verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover volgens APA-richtlijnen rapporteren.
Relatie tussen toetsen en leerdoelen
Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken. Cursusdoel 3 wodt getoetst in een opdracht waarvoor kwalitatieve dataverzameling en data-analyse wordt uitgevoerd en waarover wordt gerapporteerd.

 
Inhoud
Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden (ASW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een kwalitatief onderzoek.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:
 • Correlationeel onderzoek
  • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen zoals surveys
  • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse
  • Correlatie en regressie
 • Experimenteel onderzoek
  • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)
  • Interne validiteit
  • Variantieanalyses
 • Kwalitatief onderzoek
  • Coderen van kwalitatieve data
  • Verantwoording van kwalitatief onderzoek
  • Analyseren van kwalitatieve data
 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.
Academische vaardigheden

Basisvaardigheden
 • Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands
Communicatieve vaardigheden
 • Diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek
 • Het beoordelen van onderzoek
 • Materiaal / data verzamelen / produceren
 • Materiaal / data analyseren en verwerken

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Elementaire begrippen uit de Methoden en Statistiek.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennismaken met onderzoeksmethoden (ASW, CA en SOC) (201800022)
Verplicht materiaal
Boek
Boek wordt ook gebruikt in KOM (Kennismaking met onderzoeksmethoden 201800022)
ISBN:9780393691894
Titel:Research Methods (Custom edition UU)
Auteur:Morling, B., Carr, D., Heger Boyle, E., Cornwell, B., Correll, S., Crosnoe, R., Freese, J. & Waters, M.C.
Uitgever:Norton
Druk:1
Boek
-
ISBN:9781526419521
Titel:Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.)
Auteur:Field, A. (2018)
Uitgever:London: Sage Publications.
Druk:5
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. Voor de bijeenkomst moet de student zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Inzage

Practicum

Spreekuur

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. Voor de bijeenkomst moet de student zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. Voor de bijeenkomst moet de student zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Toetsen
Digitale toetsen
Weging70
Minimum cijfer5

Beoordeling
Toepassen en evalueren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek.

Deadlines
N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Opdrachten
Weging30
Minimum cijfer5

Beoordeling
Kennen en kunnen toepassen van de principes van het kwalitatieve interview, zowel in de fase van de dataverzameling als van de data-analyse; rapporteren van een eenvoudig interviewonderzoek. Zie ook Blackboard.

Deadlines
N.B. De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English