SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800022
201800022
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (ASW, CA & SOC)
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800022
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Telefoon+31 30 2537761
E-mailj.wassenberg@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. Wassenberg-Severijnen
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van:

A.      elementaire begrippen uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 1. opzet en fasering van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de empirische cyclus
 2. ethische aspecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 3. kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en data-analysetechnieken en de voor- en nadelen hiervan gegeven een onderzoeksvraag
Na afloop van de cursus kunnen studenten:

B.     bovenstaande kennis en begrip toepassen om een eenvoudig sociaal-wetenschappelijk onderzoek op hoofdlijnen kritisch te beoordelen
 
Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel A wordt getoetst in meerdere (digitale) tentamens over empirische cyclus, ethiek en de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Cursusdoel B wordt getoetst in de eindtoets die gericht is op het kritisch beoordelen van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksartikel.
 
Inhoud
Deze cursus is een inleidende cursus sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur. In deze cursus worden de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) behandeld aan de hand van de empirische cyclus. Recente ontwikkelingen worden besproken zodat studenten voorbereid worden op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek. 

In deze cursus is aandacht voor:
 • Wetenschappelijk denken in de sociale wetenschappen;
 • Empirische cyclus;
 • Ethische aspecten van sociaal wetenschappelijk onderzoek;
 • Introductie op kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek;
 • Operationaliseren;
 • Beschrijvende statistiek;
 • Visualisatie van data;
 • Inleiding in inferentiĆ«le statistiek;
 • Interne en externe onderzoeksvaliditeit;
 • Validiteit en betrouwbaarheid van metingen.
Academische vaardigheden

Vaardigheden in wetenschappelijk denken:
 • Het synthetiseren en structureren van informatie
 • Het plaatsen van onderzoek in ethisch perspectief

Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek:
 • Het beoordelen van onderzoek
 • Het kunnen geven van beargumenteerde kritiek op de opbouw en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek // wetenschappelijke teksten
 • Het beoordelen van een onderzoeksvraag
 • Het herkennen en toepassen begrippen uit de empirische cyclus

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Wiskunde op VWO-niveau
Verplicht materiaal
Boek
Research Methods. Beth Morling, Deborah Carr, Elizabeth Heger Boyle, Benjamin Cornwell, Shelley Correll, Robert Crosnoe, Jeremy Freese & Mary C. Waters. Custom edition. Norton. ISBN 9780393691894.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt een actieve deelname aan de bijeenkomsten verwacht. De student moet zich voorbereiden door van tevoren aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten te maken.

Toetsen
Digitale toets
Weging60
Minimum cijfer5

Beoordeling
De toetsing bestaat uit (digitale) tussentoetsen en een eindtoets. In de (digitale) tussentoetsen wordt beoordeeld: het kennen en kunnen toepassen van de empirische cyclus, ethiek en de drie hoofdvormen van onderzoek In de eind toets wordt daarnaast beoordeeld: het kritisch beoordelen van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksartikel

Deadlines
N.B.: De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer5

Beoordeling
De toetsing bestaat uit (digitale) tussentoetsen en een eindtoets. In de (digitale) tussentoetsen wordt beoordeeld: het kennen en kunnen toepassen van de empirische cyclus, ethiek en de drie hoofdvormen van onderzoek In de eindtoets wordt daarnaast beoordeeld: het kritisch beoordelen van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksartikel.

Deadlines
N.B.: De deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

SluitenHelpPrint
Switch to English