SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201800004
201800004
Inleiding tot de cognitiewetenschap
Cursus informatieRooster
Cursuscode201800004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Contactpersoondr. M.J. Mulder
E-mailM.J.Mulder@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Mulder
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Naber
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. van der Stigchel
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingInschrijving voor studenten Psychologie is niet mogelijk. Cursus is uitsluitend voor KI-ers, LAS-ers en minorstudenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het verkrijgen van elementair inzicht in de cognitiewetenschap en het opdoen van onderzoeksvaardigheden die relevant zijn voor de cognitiewetenschap.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen
In de twee deeltentamens wordt getoetst in welke mate de student kennis en inzicht heeft opgedaan in de diverse benaderingen in de cognitiewetenschap. In de werkgroepopdrachten wordt getoetst in welke mate de student elementaire onderzoeksvaardigheden kan toepassen.
Inhoud
Deze inleidende cursus behandelt de diverse benaderingen binnen de cognitiewetenschap, zoals benaderingen vanuit de filosofie, psychologie, biologie, taalkunde en robotica. De cursus geeft hiermee een kader van de belangrijkste benaderingen binnen de KI.

De hoorcolleges en werkgroepen dienen verschillende doelen en zijn daarom verschillend van inhoud en vorm. Dat betekent dat er tussen de hoorcolleges en werkgroepen geen directe overlap is. De hoorcolleges dienen ter aanvulling op- en verduidelijking van de leerstof die op de deeltentamens getoets wordt. De werkgroepen dienen om onderzoeksvaardigheden in het kader van de cognitiewetenschap op te doen. Tijdens de werkgroepen zullen de studenten opdrachten maken om deze vaardigheden te ontwikkelen.

De weging van de toetsonderdelen is als volgt:
Deeltentamen 1 weegt voor 30% mee voor het eindcijfer
Deeltentamen 2 weegt voor 30% mee voor het eindcijfer
Werkgroepopdracht 1 weegt voor 10% mee voor het eindcijfer
Werkgroepopdracht 2 weegt voor 30% mee voor het eindcijfer

N.B.: De cursus is UITSLUITEND toegankelijk voor studenten van de opleiding KI, LAS-ers en minorstudenten. Dit wordt gecontroleerd na de inschrijving.
N.B.: De cursus is NIET toegankelijk voor studenten van de opleiding Psychologie in verband met overlap van deze cursus met vakken uit de Major Verplicht Psychologie.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Friedenberg, J. & Silverman, G. (2016). Cognitive science: An introduction to the study of mind (third edition). Thousand Oaks, CA.: Sage. ISBN: 9781483347417.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden gegeven door verschillende docenten met expertise vanuit de verschillende benaderingen binnen de cognitiewetenschap. Bij elk hoorcollege kan door de docent extra literatuur worden opgegeven ter verdieping van de stof (1 a 2 wetenschappelijke artikelen). De hoorcolleges zijn niet verplicht, maar de inhoud van de hoorcolleges behoort wel tot de tentamenstof.

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de meeste werkgroepen is er een voorbereidende opdracht, deze is te vinden in de cursushandleiding. De voorbereiding is onderdeel van de inspanningsverplichting en daarmee verplicht.

Bijdrage aan groepswerk
Zinvolle bijdrage aan de werkgroep door actief te participeren. Zinvolle bijdrage aan de groepsopdrachten. De individuele werkhouding wordt beoordeeld met een cijfer.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging10
Minimum cijfer4

Opdracht(en) 2
Weging30
Minimum cijfer4

Tentamen (twee deeltoetsen)
Weging60
Minimum cijfer4

SluitenHelpPrint
Switch to English