SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100020
201100020
Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100020
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonSecretariaat CA
Telefoon+31 30 2532111
E-mailcasecr@fss.uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.L.A.M. Mommersteeg
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.L.A.M. Mommersteeg
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.A. Steenbeek
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking Voor de inschrijving gelden plaatsingsregels. CA-studenten gaan voor.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsproceduredocent
Cursusdoelen
  • Aansluitend op de cursus Culturele Antropologie 1 een inleiding geven in een aantal kerngebieden van de culturele antropologie.
  • Studenten verwerven kennis van centrale antropologische begrippen.
  • Studenten bekend maken met de relevantie van de culturele antropologie voor wat betreft onderzoeksmethoden.
  • Studenten uitdagen algemene antropologische concepten te verbinden met maatschappelijke kwesties en beroepenvelden.
  • Het trainen van mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
Inhoud
De cursus Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie vormt de tweede inleiding in de culturele antropologie.  Studenten verwerven kennis van de kerngebieden, vraagstukken en het begrippenapparaat van het vakgebied. Daarnaast krijgen studenten kennis van en inzicht in de reikwijdte van het scala aan velden waarin antropologische kennis toegepast kan worden. Aldus verwerven zij inzicht in de waarde en betekenis van het antropologisch perspectief.
Inspanningsverplichting
  • 80% aanwezigheid bij colleges/werkgroepen
  • Actieve bijdrage aan werkgroepen
  • Op tijd inleveren van de opdrachten 
  • Deelname aan de toets
Alleen als aan alle inspanningsverplichtingen is voldaan wordt binnen zes weken na beëindiging van de cursus een kans geboden om voor onvoldoende onderdelen alsnog een voldoende te halen.
Indien de student om wat voor reden ook niet aan de inspanningsverplichting kan voldoen, dient hij/zij dat schriftelijk aan de werkgroep begeleider te laten weten. De uiteindelijke consequentie van deze afwezigheid wordt per geval bekeken.
Rooster
Er wordt naar gestreefd de bijeenkomsten te roosteren op woensdagmiddag en vrijdag. Voor contacturen: zie cursushandleiding in Blackboard.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Kottak, C.P., Cultural Anthropology Appreciating Cultural Diversity: Sixteenth Edition, 2015. ISBN: 978-1-259-09491-0 (Dit boek is ook gebruikt in Culturele Antropologie 1)
Boek
Holtzman, J., Nuer Journeys, Nuer Lives: Sudanese Refugees in Minnesota. Pearson Education, 2007. ISBN: 0205543324 ISBN13: 9780205543328.
Boek
Strang, V. What Anthropologist Do. Berg Publishers, 2009. ISBN 978-1-84520-355-9
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor elk college dient de student de literatuur te lezen die in de cursushandleiding is opgegeven. Deze onderwerpen worden toegelicht in het college.

Inzage

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroep wordt gewerkt aan het verkrijgen van verder inzicht in de stof en wordt een training in presentatie vaardigheden gegeven In een werkgroep zitten max. 26 studenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur lezen en opdrachten op tijd inleveren

Bijdrage aan groepswerk
In de werkgroepen wordt de literatuur besproken en houden subgroepen mondelinge presentaties.

Toetsen
Presentatie
Weging35
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het houden van een mondelinge presentatie waarin de in de training geleerde vaardigheden worden toegepast en waarin op basis van literatuurstudie en in samenwerking met anderen een beroepsveld binnen de culturele antropologie nader wordt belicht.

Aspecten van academische vorming
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

Schriftelijk tentamen
Weging65
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Schriftelijke tentamen waarin kennis van de stof wordt getoetst, die door de literatuur en de colleges wordt aangedragen en in de werkgroepen wordt besproken.

Aspecten van academische vorming
Synthetiseren en structureren van informatie
Discussieren, debatteren

SluitenHelpPrint
Switch to English