SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100014
201100014
Culturele Antropologie 1: inleiding in de Culturele Antropologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100014
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie;
ContactpersoonSecretariaat CA
Telefoon+31 30 2532111
E-mailcasecr@fss.uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. W.G. Pansters
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.G. Pansters
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVoor de inschrijving gelden plaatsingsregels CA-studenten gaan voor.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  • Inzicht verwerven in cruciale kerngebieden van de culturele antropologie.
  • Kennismaken met een aantal centrale antropologische begrippen.
  • Analyse van cultuur als het sleutelbegrip van de antropologie.
  • Begrip van antropologische onderzoeksmethoden.
  • Kennis van de grote culturele variatie in de hedendaagse wereld.
  • Praktische toepassing van antropologische inzichten op sociale, politieke en economische ontwikkelingen.
Inhoud
De cursus Culturele Antropologie 1: Inleiding in de culturele antropologie maakt studenten vertrouwd met kernvraagstukken in de culturele antropologie, zoals de relaties tussen natuur en cultuur, man en vrouw, ras en etniciteit, economie en samenleving. Aan deze relaties en kernvraagstukken wordt op levendige wijze aandacht gegeven met behulp van een handboek en twee andere werken: één etnografie en één monografie. Kernbegrippen uit het handboek worden besproken in relatie tot de twee andere werken om op deze wijze studenten vertrouwd te maken met de wijze waarop kernbegrippen en vraagstukken van de antropologie worden behandeld door onderzoekers. Het verzamelen van de juiste wetenschappelijke literatuur voor het schrijven van een paper of het uitvoeren van empirisch onderzoek is één van de belangrijkste onderdelen van de academische vorming. Iedereen kan deze vaardigheid verwerven, mits zo vroeg mogelijk met de training wordt begonnen. Deze cursus integreert daarom een inleiding in de antropologie met het onderdeel (Omgaan met Wetenschappelijk Materiaal). Om het verzamelen en correct weergeven van geschikte literatuur te oefenen maakt de student gedurende de eerste helft van de cursus een geannoteerde bibliografie over een onderwerp dat wordt aangedragen door de werkgroepdocent. Als student moet je in staat zijn om snel door te dringen tot de structuur en kernideeën van een tekst. Eén van de manieren om dat te oefenen is het schrijven van een academische samenvatting. In de werkgroepen van deze cursus wordt het doorgronden en verwerken van wetenschappelijke teksten geoefend door middel van het schrijven van een academische samenvatting van de etnografie. 

Inspanningsverplichting
  • Aanwezigheid bij colleges/werkgroepen;
  • actieve bijdrage aan practica/werkgroepen;
  • op tijd inleveren van schriftelijke opdrachten;
  • deelname aan de toetsen.

Alleen als aan alle inspanningsverplichtingen (incl. 80% aanwezigheid) is voldaan, wordt binnen zes weken na beëindiging van de cursus een kans geboden om voor onvoldoende onderdelen alsnog een voldoende te halen. Indien de student om wat voor reden dan ook niet aan de inspanningsverplichting kan voldoen, wordt hij/zij geacht dat tijdig schriftelijk aan de werkgroep begeleider te laten weten. De uiteindelijke consequentie van deze afwezigheid wordt per geval bekeken.

Rooster
Voor contacturen: zie rooster en cursushandleiding op Blackboard.

Wat wordt er beoordeeld?
Schriftelijk tentamen: Studenten worden beoordeeld op hun kennis van het handboek en de empirische studies die in het kader van de cursus worden gelezen. Kennis van en vertrouwdheid met de antropologische kernbegrippen die in de cursus aan bod komen zijn essentieel van belang.
Geannoteerde bibliografie: studenten worden beoordeeld op hun vaardigheid in het samenstellen van een bibliografie over een onderwerp aangereikt door de werkgroep begeleider.
Academische samenvatting: studenten worden beoordeeld op hun vaardigheid in het schrijven van een academische samenvatting over één etnografie.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Kottak, C.P., Cultural Anthropology Appreciating Cultural Diversity: 18th edition. 2019.
ISBN:9781259094910
Boek
Jason de León, The Land of the Open Graves. Living and Dying on the Migrant Trail (Berkeley: University of California Press, 2015). ISBN 978-0-520-28275-9
Boek
Rabinow, Paul, Reflections on Fieldwork in Morocco. Berkeley: University of California Press, 2007. ISBN: 9780520251779
ISBN:9780520251779
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt na een introductie door de docent een DVD getoond ter illustratie en verduidelijking van de cursusstof.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van verplichte literatuur.

Practicum

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepen wordt in groepjes studenten gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de cursusstof o.a. door individuele leesopdrachten collectief te bespreken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van verplichte literatuur, leesvragen beantwoorden, geannoteerde bibliografie schrijven, academische samenvatting schrijven.

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk bespreken van de leesvragen, participeren in groepsdiscussies.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Eindresultaat 100% bestaande uit het cijfer van het schriftelijk tentamen, het cijfer voor de geannoteerde bibliografie en het cijfer voor de academische samenvatting. Het minimum cijfer voor alle afzonderlijke toetsen en dus ook voor het eindresultaat is 5,5.

Deadlines
Zie cursushandleiding in Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English