SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201100003
201100003
Introductie Algemene Sociale Wetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode201100003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. T.F.M. ter Bogt
Telefoon+31 30 2534740
E-mailT.F.M.terBogt@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T.F.M. ter Bogt
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T.F.M. ter Bogt
Overige cursussen docent
Docent
drs. G.B.M. Dielissen
Overige cursussen docent
Docent
E.Y. Driel, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.P.J. Duindam
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAB: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
 • Het verkrijgen van elementaire kennis van en inzicht in vier cruciale thema’s van sociaalwetenschappelijk onderzoek en theorievorming, te weten: (1) verschillen in rijkdom en status, (2) processen van in- en uitsluiting, (3) externaliserend probleemgedrag (agressie en delinquentie) en (4) internaliserend probleemgedrag (angst en depressie).
 • Het verkrijgen van inzicht in wat interdisciplinariteit betekent en in de manier waarop interdisciplinariteit naar voren komen in klassieke en hedendaagse sociaalwetenschappelijke theorieën over de hiervoor genoemde themagebieden.
 • Het verwerven van de eerst benodigde academische vaardigheden, zoals het vinden van en verwijzen naar wetenschappelijke literatuur en het schrijven van een academisch betoog, het geven van peerfeedback, maar ook een eerste kennismaking met de eisen van integere wetenschapsbeoefening.
 • De kennis- en inzichtdoelen worden getoetst in een tentamen, de academische vaardigheden en inzicht in interdisciplinariteit worden getoetst in een paper.
Inhoud
ISW is een brede studierichting die op twee pijlers rust: 1) sociaalwetenschappelijke interdisciplinariteit en 2) gerichtheid op maatschappelijke en psychologische problemen. Dit wordt in deze introducerende cursus geconcretiseerd in een viertal centrale vraagstukken die achtereenvolgens aan de orde komen: 
 1. verschillen in macht en rijkdom (sociale ongelijkheid);
 2. processen van in- en uitsluiting (sociale cohesie);
 3. agressie delinquentie (externaliserend probleemgedrag);
 4. depressie en ander (internaliserend probleemgedrag).
Voor elk van deze vraagstukken wordt twee weken uitgetrokken, waarbij in de eerste week de klassieke theorievorming wordt behandeld en in de tweede week de meer contemporaine stand van kennis op dat gebied wordt doorgenomen. De focus ligt daarbij voortdurend op de complexe wisselwerking tussen individu en sociale omgeving: hét objectgebied van ISW.
 
Inspanningsverplichting
Hieronder wordt verstaan: het bijwonen van de hoorcolleges, werkcolleges en practica; een goede inhoudelijke voorbereiding van en een actieve houding tijdens de groepsbijeenkomsten, het zichzelf adequaat informeren via de cursushandleiding en Blackboard over de ins en outs van de cursus (ook tijdens de cursus zelf) en een adequate communicatie met medestudenten en de werkgroepdocenten.
Naast de inspanningsverplichting is er ook een aanwezigheidsverplichting voor de hoor- werkcolleges, en voor de practica. Zie verder de cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
 • Eerste kennismaking met het theoretische en empirische kennisdomein van Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
 • Eerste training in het opsporen van wetenschappelijke publicaties via de digitale database van de Universiteitsbibliotheek
 • Ontwikkeling van het denk- en redeneervermogen dat nodig is voor een adequate toepassing in een wetenschappelijk betoog
 • Schriftelijk rapporteren in correct Nederlands volgens de hier geldende verwijzingsregels (APA)
 • Doelgericht en constructief in kleine teams kunnen werken aan een opdracht, inclusief het geven en ontvangen van peerfeedback
 • Het tentoonspreiden van wetenschappelijke integriteit in de eigen rol als student
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Henslin, J.M. (2015). Social problems: A down-to-earth-approach. Harlow: Pearson Education Limited. Special edition. ISBN ISBN 978-0-7303-6390-3
Artikelen
Zelf via de bibliotheek te downloaden artikelen (zie hiervoor de cursushandleiding).
Artikelen
Enkele klassieke teksten die via Blackboard ter beschikking worden gesteld.
Boek
Burton, L.J. (2018). An interactive approach to writing essays and research reports in psychology. Wiley (4th revised ed.). ISBN 9780730344643..
Aanbevolen materiaal
Laptop
Wij verwachten dat jullie een laptop meenemen tijdens deze cursus. Zie voor meer informatie over Bring Your Own Device (BYOD), see https://students.uu.nl/en/fss/byod”
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt de thematiek van die week door één docent voor alle studenten tegelijk behandeld; studenten hebben hier weinig mogelijkheid voor interactie met de docent.

Inzage

Practicum Academische vaardigheden

Algemeen
In de practica wordt in computerleerzalen geoefend met de vier hier onderwezen academische vaardigheden: (1) digitale zoekstrategieën voor wetenschappelijke literatuur; (2) werken met APA-richtlijnen voor het verwijzen naar je bronnen;(3) wetenschapsethiek: plagiaat; en (4) schrijven van een betogend essay en geven van peerfeedback.

Voorbereiding bijeenkomsten
De practica zijn bedoeld als extra ondersteuning bij het werken aan de schrijfopdracht die in kleine subgroepjes wordt gemaakt. Regelmatig zal voorafgaand aan de practica in de subgroepjes overleg moeten zijn geweest over de voortgang van het schrijfproces en soms moet er ook literatuur zijn doorgenomen.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve en constructieve houding bij het gezamenlijk werken aan opdrachten gedurende de practica en daarbuiten.

Werkcollege

Algemeen
In de twee uur durende IASW-werkcolleges is er, anders dan tijdens de hoorcolleges, veel ruimte voor interactie met de docent. Hier kan nader uitleg over de stof worden gegeven, worden gediscussieerd en de kennis kan op diverse manieren worden toegepast.

Voorbereiding bijeenkomsten
De literatuur van die week dient voor het betreffende werkcollege gelezen en bestudeerd te zijn.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve en constructieve houding bij het gezamenlijk werken aan opdrachten gedurende de werkcolleges, op basis van een gedegen inhoudelijke voorbereiding.

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Academische vaardigheden van literatuur zoeken, correct verwijzen naar literatuur en het kunnen schrijven van een logisch samenhangende argumentatie in correct Nederlands. Daarnaast kennis van en inzicht in het gekozen inhoudelijke thema en in het begrip 'interdisciplinariteit'.

Deadlines
Zie cursushandleiding.

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis van en inzicht in de vier themagebieden van deze cursus en in de overkoepelende perspectieven van interdisciplinariteit en wetenschapsethiek (m.n. kennis van plagiaat en hoe dit te voorkomen), zoals behandeld in de verplichte literatuur, de hoorcolleges, de werkcolleges en de practica.

SluitenHelpPrint
Switch to English