SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300531
200300531
Over de grenzen van disciplines
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300531
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. J.C. Bos
Telefoon+31 30 2534516
E-mailJ.C.Bos@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Bal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C. Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.C. Bos
Overige cursussen docent
Docent
A.J.L. Eijkelestam, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Studenten verwerven in deze cursus kennis van:
  • De plaats van de sociale wetenschappen tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen 
  • Processen van disciplinevorming en interdisciplinariteit
  • Dilemma's en debatten in de sociale wetenschappen m.b.t. de relatie tussen wetenschap en praktijk 
  • Historische voorbeelden van interdisciplines en theorieën over de verwevenheid van individu, cultuur en maatschappij
Studenten verwerven in deze cursus vaardigheden om:
  • Op academisch niveau te schrijven over actuele debatten in de sociale wetenschappen.
Relatie toetsen-leerdoelen
Paper: beoordeling niveau academisch schrijven en toepassing wetenschapsfilosofische en wetenschapshistorische kennis
Tentamen: beoordeling kennis (inter)disciplinariteit, relatie wetenschap-praktijk, geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen
 
Inhoud
In de cursus worden drie met elkaar samenhangende hoofdonderwerpen behandeld: (a) de dynamiek van disciplinevorming en interdisciplinariteit,  (b) het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale wetenschappen tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen en (c) de wisselwerking tussen wetenschap (theorie en onderzoek) en praktijk (beleid en interventies).
In het proces van disciplinevorming kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Na eerste, verspreide aanzetten tot de definitie van een vakgebied, treedt een proces van institutionalisering op waarin het object en de grenzen van een discipline worden vastgelegd. In dit proces (maar ook daarna) spelen wetenschappelijke en maatschappelijke legitimering een belangrijke rol. Deze oefenen op disciplines vaak een trekkracht in verschillende richtingen uit, in het bijzonder als wetenschap wordt gelijkgesteld met natuurwetenschap en de praktijk om contextgebonden analyses van sociale vraagstukken vraagt.  Aan de hand van historische voorbeelden worden de dilemma's waarvoor de mens- en maatschappijwetenschappen hierbij gesteld worden systematisch behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling van menswetenschappen en maatschappijwetenschappen.

We gaan in deze cursus in op hoe institutionalisering van disciplines mogelijkheden creëert, maar ook grenzen. In het bijzonder als ze zich bezighouden met de verwevenheid van individu, cultuur en maatschappij zijn sociale wetenschappers geneigd disciplinegrenzen te overschrijden, bijvoorbeeld in de vorm van interdisciplines, die voortkomen uit onvrede met de beperkingen van disciplinaire kaders (bijvoorbeeld cultuurpsychologie als belichaming van de twijfel aan universele psychologische wetmatigheden).
De analyse van actuele debatten, zoals over evidence based policy of over de manier hoe welzijn op een rechtvaardige manier kan worden verdeeld, vormt de tweede invalshoek in deze cursus. Er wordt systematisch ingegaan op de wetenschapsfilosofische en argumentatieve kaders van deze debatten, waarbij de student uitgenodigd wordt zelf stelling te nemen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Abma, R. (2011), Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen. Nijmegen: Vantilt.
Artikelen
Via Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De bij het college behorende literatuur moet voorafgaand aan het college oriënterend bestudeerd zijn. Verder is ondersteunend materiaal, zoals leesvragen, zelftoetsen, schrijfinstructie etc. beschikbaar in Blackboard.

Inzage

Responsiecollege

Werkgroep

Werkgroep extensief: virtual classroom

Toetsen
Digitale toets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Papers
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kunnen schrijven van korte essays op academisch niveau; verschillende perspectieven kunnen analyseren. In correct Nederlands een samenhangend theoretisch betoog kunnen schrijven. Wetenschappelijke perspectieven kunnen analyseren.

Deadlines
wekelijks; eindpaper week 10

SluitenHelpPrint
Switch to English