SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300480
200300480
Introductie gedragswetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300480
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Algemene Sociale Wetenschappen;
Contactpersoondr. A.N. Smeekes
E-maila.n.smeekes@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A.N. Smeekes
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.N. Smeekes
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.T. Thijs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J.A.M. Verkuyten
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  • Studenten moeten in staat zijn om de belangrijkste gedragswetenschappelijke benaderingen samen te vatten in termen van kenmerken, uitgangspunten en verschillen.
  • Studenten moeten kunnen aangeven op welke wijze algemeen menselijke, culturele en maatschappelijke factoren in samenhang bestudeerd kunnen worden.
  • Studenten moeten gedragswetenschappelijke kennis kunnen gebruiken bij de beschrijving en analyse van concrete (maatschappelijke) verschijnselen.
Inhoud
In deze cursus wordt ingegaan op enkele belangrijke bevindingen en benaderingen uit de gedragswetenschappen. Het menselijk handelen wordt gestuurd door zowel eigen verlangens, behoeften en waarnemingen als door maatschappelijke en culturele processen en condities. Deze verschillende invloeden kunnen tot op zekere hoogte apart bestudeerd worden. Zo zijn psychologische patronen en gegevens onlosmakelijk verbonden met maatschappelijke en culturele condities, maar dat betekent niet dat ze daartoe gereduceerd kunnen worden. Om zinnig over menselijk gedrag en samenleving te kunnen nadenken is kennis nodig over de kenmerken en processen van het menselijk organisme. In deze cursus worden gedragswetenschappelijke benaderingen besproken aan de hand van een aantal (sociaal-) psychologische vragen en verschijnselen, zoals erfelijkheid en milieu, attributie, conformisme en stigmatisering.

Uitgangspunt van de cursus is het adaptieve vermogen van mensen. Dit betekent dat de nadruk ligt op het zeer uitgebreide leer-, ervarings- en verwerkingsvermogen, eigen aan de menselijke soort. In de cursus wordt ingegaan op kenmerken en consequenties van dit uitgangspunt. Deze worden uitgewerkt aan de hand van verschillende mensvisies en wetenschappelijke modellen die in de gedragswetenschappen worden gebruikt.

Toetsing van de doelen: 
Op het tentamen wordt het eerste leerdoel getoetst. Er worden kennis- en toepassingsvragen gesteld over het boek. Het tweede leerdoel is gekoppeld aan de hoorcolleges en wordt getoetst met de wekelijkse virtual classroom opdrachten. Zowel het boek als de hoorcolleges gaan over de belangrijkste visies op, en verklaringen van menselijk gedrag. In het boek worden de belangrijkste benaderingen in de psychologie behandeld. In de hoorcolleges wordt ook ingegaan op verschillende mensvisies binnen de gedragswetenschappen en wordt daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan de relatie tussen menselijk handelen en cultuur en erfelijkheids- en omgevingsinvloeden.

In de paper wordt het eerste en derde leerdoel getoetst. Studenten moeten tijdens deze opdracht de verschillende benaderingen die behandeld worden in het boek gebruiken en integreren door ze toe te passen op een concreet maatschappelijk probleem. Ze moeten ingaan op de kernpunten van de benaderingen en deze toepassen en vergelijken in relatie tot hun onderwerp.
 
Academische vaardigheden
Leervaardigheden
Oordeelsvorming
Het verwerven van kennis en inzicht
Het toepassen van inhoudelijke kennis
Communicatievaardigheden (schriftelijke uitdrukking)
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Geen
Bronnen van zelfstudie
Boek; college-aantekeningen
Verplicht materiaal
Boek
Glassman, W.E. & M. Hadad (2013). Approaches to psychology. 6th Edition. Ryerson University, Canada. ISBN: 0077140060
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van de bijbehorende literatuur.

Inzage

Virtual Classroom

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van het boek en het maken van de wekelijkse virtual classroom opdracht (VCO) over het hoorcollege. In het tweede deel van de cursus moeten studenten ook onderdelen van de paperopdracht voorbereiden en meenemen naar de bijeenkomst. Er wordt een actieve inbreng verwacht bij discussies en presentaties in de werkgroep. Tijdens de bijeenkomsten wordt de stof uit het boek behandeld en worden de VCO opdrachten nabesproken. Ook wordt tijd besteed aan het schrijven van de paper.

Toetsen
Digitale toets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Opdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

Paper
Weging20
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English