SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300179
200300179
Inleiding Onderwijswetenschappen
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300179
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Onderwijswetenschappen BA;
Contactpersoondr. J.J.H.M. Janssen
Telefoon030-2534798
E-mailJ.J.H.M.Janssen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.H.M. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
geen A.J. van Tilborg, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Onder andere kennis van/inzicht in:
  • verschillende actoren (leerling, docent, schoolleiding, beleidsmakers, etc.) die betrokken zijn in het onderwijs;
  • onderwijsleertheorieën en implicaties van deze theorieën voor ontwerp van instructie en onderwijs;
  • theorieën over organisatie van onderwijs op school-, organisatie- en beleidsniveau;
  • de rol en functie van onderwijswetenschappelijk onderzoek.
 En vaardigheid in het:
  • vinden van relevante wetenschappelijke literatuur;
  • kritisch analyseren van wetenschappelijke en populaire teksten;
  • academisch schrijven.
Inhoud
Er wordt wel eens gezegd dat Nederland 16 miljoen bondcoaches heeft. Soms krijg je ook wel eens het idee dat Nederland ook 16 miljoen onderwijsexperts heeft. Iedereen heeft immers op school gezeten, heeft onderwijs gevolgd en is daarmee in staat een zinnige opvatting over onderwijs en leren te formuleren. Of toch niet? In deze inleidende cursus staan we stil bij een aantal onderwijswetenschappelijke vraagstukken die ook relevant zijn voor actuele onderwijsdiscussies. We bestuderen wetenschappelijke onderwijswetenschappelijke theorieën die relevant zijn voor deze vraagstukken. Hierdoor zal je leren om op gefundeerde wijze een bijdrage te leveren aan onderwijsdiscussies. Deze cursus is daarom bedoeld voor studenten van de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen én studenten die kennis willen maken met onderwijswetenschappen. Vragen die in deze cursus voorbij kunnen komen, zijn vragen als:
•        Is het verstandig om de Cito eindtoets voor het basisonderwijs af te schaffen?
•        Hoe kan een Massive Open Online Course (MOOC) zo ontworpen worden dat deze zo effectief mogelijk is?
•        Waarom pleit OnsOnderwijs2032 voor een kerncurriculum en wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
•        Welke rol speelt motivatie in het leerproces van leerlingen in het basisonderwijs?
Onderwijswetenschap is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van onderwijs, leren en instructie  in verschillende contexten. Hierbij moet je denken aan onderwijs dat wordt georganiseerd in reguliere onderwijsinstellingen zoals basisscholen en universiteiten. Onderwijswetenschappen richt zich echter ook op onderwijsprocessen in bedrijven en organisaties. Tenslotte richt onderwijswetenschappen zich ook op onderwijs dat geen systematisch, gestructureerd karakter heeft. Hierbij kun je denken aan educatieve programma’s ontwikkeld door musea en online leeromgevingen die gratis cursussen aanbieden.
 
Onderwijswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken die spelen op het bovengenoemde terrein. Vragen die hierbij illustratief zijn, zijn bijvoorbeeld:
•            Als een school een onderwijsvernieuwing wil invoeren, is het dan verstandig dat de schoolleiding deze vernieuwing oplegt aan de docenten?
•            Hoe komt het dat mensen maar een relatief klein aantal zaken kunnen onthouden en wat betekent dat voor het onderwijs?
•            Welke maatschappelijke en sociale factoren belemmeren leerlingen in hun schoolcarrières?
•            Hoe kan een commerciële organisatie het beste ingericht worden, zodat werknemers zich continu blijven ontwikkelen en van elkaar blijven leren?
•            Waarom kun je op Nederlandse scholen blijven zitten? En wat zijn de mogelijke nadelige gevolgen van zittenblijven?
 
In de cursus Inleiding Onderwijswetenschappen maken we ook een begin met de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Als onderdeel daarvan ga je bijvoorbeeld op excursie naar een onderwijswetenschappelijke organisatie. In de cursus maken we ook een begin met leren academisch schrijven. Hiertoe volg je een aantal weblectures, maak je enkele kleine schrijfopdrachten en schrijf je in een langlopende opdracht de inleiding van een wetenschappelijk artikel.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789463790611
Titel:Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: Deel 1 en 2 van leren naar instructie
Auteur:Valcke, M.
Uitgever:Uitgeverij Acco
Druk:1
Artikelen
Bundel artikelen. Deze wordt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Boek
American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association(6th ed.). Washington: APA.
Titel:Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.)
Auteur:American Psychological Association (2010)
Uitgever:APA
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Inzage

Practicum

Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Digitale toets
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Tentamen bestaand uit multiple choice vragen, aangevuld met enkele open vragen. Bij open vragen wordt correctheid, volledigheid van het antwoord en de gebruikte argumentatie beoordeeld. Voorwaarden voor deelname aan de aanvullende toets worden in de cursushandleiding vermeld.

Deadlines
NB: de deelresultaten van deze cursus hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien het eindresultaat van de cursus niet voldoende is, vervallen alle behaalde deelresultaten na het studiejaar waarin ze zijn behaald.

paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Je bent in staat om:
- relevante wetenschappelijke literatuur te vinden
- wetenschappelijke literatuur kritisch te analyseren
- op basis van een synthese van de gevonden literatuur een inleiding van een wetenschappelijk onderzoek te schrijven.

Deadlines
Worden via de cursushandleiding bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English