SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY3V14009
WY3V14009
De mens en zijn plaats in de natuurlijke orde: een historische inleiding
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY3V14009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. P.G. Ziche
Telefoon2881 bgg 1794
E-mailp.g.ziche@uu.nl
Docenten
Docent
L.E. Brand
Overige cursussen docent
Docent
J.M.T.M. Drogt
Overige cursussen docent
Docent
L.E. Siffels
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.G. Ziche
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDe cursus op niveau 3 maakt deel uit van verdiepingspakket 'wat is de mens'.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht in filosofische theorieën over de verhouding van de mens tot de natuur, in de historische context van teksten uit de geschiedenis van de Westerse, Noord- en West-Afrikaanse en Nabij-oostelijke wijsbegeerte
Reflectie op de relatie tussen filosofische, wetenschappelijke en theologische opvattingen over de natuur van de mens, met nadruk op urgente vraagstukken over: (I) het individu; (II) individu en samenleving; (III) het individu in de natuurlijke wereld; aandacht voor historische context van filosofische teksten.
Vaardigheden in het lezen en interpreteren van filosofische teksten in hun context.  Schrijven van filosofische paper over een filosoof.
 
Inhoud
Deze cursus op niveau 3 maakt deel uit van verdiepingspakket Wat is de mens.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

Is er een menselijke natuur? Zijn mensen van nature sociaal? Waar houdt natuur op en begint cultuur? Het idee van een ‘menselijke natuur’ is omstreden. Zulke kritiek is niets nieuws, maar gaat terug tot de oudheid. In deze cursus zullen we het idee van een menselijke natuur onderzoeken. We analyseren kernteksten én kijken hoe ze ons kunnen helpen de hedendaagse mens te begrijpen. Deze cursus is bedoeld om je een stevige basis te geven in het bestuderen van filosofische teksten van een reeks bekende en minder bekende denkers en stromingen.
 
Ingangseisen
Je moet minimaal 30 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
relevante kennis uit cursussen in de basispakketten van Wijsbegeerte, die de studenten die de cursus binnen het verdiepingspakket "Wat is de mens?" volgen zullen helpen over te brengen aan de andere studenten.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Hfdstk 1-3 uit het boek Wijsbegeerte van Braeckman, Raymaekers en Van Riel Aanbevolen. Vooral voor studenten die de basispakketten Filosofie niet hebben gedaan.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden deels gegeven door gastdocenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondig bestuderen van de verplichte primaire en secundaire literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Voorbereiden door het formuleren van vragen en/of onderbouwde stellingen, actieve deelname aan discussie.

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Bij actieve deelname hoort ook het schrijven van korte essays, in reactie op de besproken teksten.

Paper
Weging60
Minimum cijfer-

Toets
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English