SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY1V14024
WY1V14024
Wat is wetenschap? Een inleiding in de reflectie op wetenschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY1V14024
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. P.G. Ziche
Telefoon2881 bgg 1794
E-mailp.g.ziche@uu.nl
Docenten
Docent
D.K.W. van Miert
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.G. Ziche
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.G. Ziche
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Wetenschapsgeschiedenis.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht in de verschillen tussen wetenschapsvormen
Kritische analyse van verschillende vormen van wetenschap
Reflectie op de ethische implicaties van wetenschapsbeoefening


Inhoud
De wetenschapsgeschiedenis laat zien dat antwoorden op vragen als: wat is wetenschap? wat zijn de regels voor verantwoord wetenschappelijk onderzoek? welke normen en waarden zouden er moeten gelden binnen de wetenschapsbeoefening? niet in graniet gebeiteld zijn. Wat wetenschappers over deze kwesties denken, blijkt afhankelijk van de tijd en de cultuur waarin ze leven. Wel is er een voortgaande ontwikkeling in dit denken aan te wijzen. Recente fraude-gevallen brachten een discussie op gang over de manier waarop onderzoekers tegenwoordig op hun prestaties worden afgerekend, en hoe de standaards van wetenschap kunnen worden bewaakt.
Aan de hand van een aantal historische casussen zullen we laten zien hoe regels voor aanvaardbaar wetenschappelijk onderzoek gestalte krijgen. De vraag wat betrouwbare wetenschapsbeoefening inhoudt, blijkt een kernkwestie van de ontwikkeling van de wetenschap te zijn. Het bewaken van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid heeft de wetenschap vaak in nieuwe banen geleid, en ook vandaag de dag worden we met mooie voorbeelden daarvan geconfronteerd. Waarom verliezen mensen hun vertrouwen in de medische wetenschap? En waarom denken veel mensen dat klimaatwetenschappers er een rommeltje van maken? Kortom, we willen studenten aan de hand van een aantal casussen gevoelig maken voor de problemen rondom de intellectuele en ethische integriteit van wetenschap.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Rienk Vermij: Kleine geschiedenis van de wetenschap. Amsterdam 2005 Reader (via blackboard)
Kosten materiaal:20,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges: presentatie van de algemene context, overzicht over het thema, discussie van primaire en secundaire literatuur
Werkcolleges: bediscussiëren van casussen, debatten, discussie van literatuur

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de relevante literatuur, zelfstandige analyse van casussen, formuleren van het eigen standpunt

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussie, zelfstandig organiseren van groepsdiscussies

Werkcollege

Toetsen
Conversatie/Interview
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inzicht in relevante concepten; toepassen van reflecterende methodes op casussen uit de literatuur en de actualiteit; vaardigheden van kritische analyse en debat

Deadlines
1 (tentamen) na week 4; 3 (paper) einde van het blok

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English