SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16505
TLMV16505
Taaldiagnostiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16505
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
ContactpersoonC. van den Hazelkamp, MA
E-mailc.vandenhazelkamp@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Baauw
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C. van den Hazelkamp, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Sudhoff
Overige cursussen docent
Docent
J.H. Wall, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student kent de voor taaldiagnostiek relevante linguïstische niveaus en de belangrijkste eigenschappen van die niveaus;
- De student heeft kennis van taaldiagnostische toetsen uit verschillende toepassingsdomeinen en kent de wetenschappelijke onderbouwing van die toetsen;
- De student is in staat zijn/haar taaldiagnostische en taalkundige kennis toe te passen om te komen tot een kritische analyse van taaldiagnostische toetsen en het formuleren van een advies voor aanpassing en verbetering;
- De student is in staat kennis, analyse en advies te verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk. 
Inhoud
Onderwijs, klinische praktijk en overheid maken veelvuldig gebruik van taaltesten om het niveau van taalkennis- en beheersing te meten en eventuele taalproblemen vast te stellen. Denk hierbij aan volgsystemen voor eerste-taalontwikkeling, diagnostische toetsen voor taalstoornissen, toetsing van de beheersing van een tweede of vreemde taal, inburgeringstoetsen en taalanalyse in asielprocedures. In deze cursus richten we ons op de taalwetenschappelijke eigenschappen en onderbouwing van deze testen. We stellen vragen aan de orde zoals: Welke taalniveaus en -kenmerken spelen een rol in de test? Waarom deze, zijn er andere die kunnen/moeten worden getoetst? Wat is de taalwetenschappelijke onderbouwing van de testen en is deze valide? Hoe kan de test in taalkundig opzicht verbeterd worden? De studenten met een taalspecifiek tracé bestuderen met name taalspecifieke toetsen.

Groepsindeling
Van week 1 t/m 5 volgen alle studenten samen in groep 1 de hoor/werkcolleges.
Van week 6 t/m 9 splitsen de groepen op: groep 1 is voor studenten van het algemene en Nederlandse track en groep 2 is voor studenten Engels. De studenten van de andere talentracks worden per taal verdeeld over de resterende groepen.

Arbeidsmarktoriëntatie
Gastsprekers uit werkveld, toegepast taalkundige opdrachten met betrekking tot taaldiagnostische toetsen die in de praktijk gebruikt worden, schrijfvaardigheid.
 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Hoor/werkcollege 1

Algemeen
Deel 1: vijf weken inleiding taaldiagnostiek met gastlezingen door praktijkdeskundigen met bijbehorende opdrachten en wetenschappelijke literatuur.
Deel 2: drie weken werkcollege over taalspecifieke taaldiagnostische toetsen met bijbehorende opdrachten en literatuur.
De studenten zullen in de loop van de cursus twee reflectieverslagen schrijven en twee papers, waarvan er één taalspecifiek is. Dit laatste paper wordt geschreven in de taal van het gekozen tracé.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen literatuur, voorbereiden vragen over literatuur, schrijven reflectieverslagen (taalspecifiek) voor portfolio.

Bijdrage aan groepswerk
Grondige voorbereiding van de bijeenkomsten, formulering van vragen over de literatuur.

Toetsen
Opdrachten
Weging50
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De student is in staat op basis van de wetenschappelijke literatuur en de collegestof een kritisch betoog te schrijven over de linguistische aspecten van diagnostische toetsen en advies te formuleren voor aanpassingen en verbeteringen van de toets(en). Het betoog dient te voldoen aan de gangbare academische eisen met betrekking tot opbouw, grammatica, stijl en spelling, zowel de Nederlandse als de taalspecifieke papers.

Deadlines
Worden bij aanvang van de cursus aangekondigd.

SluitenHelpPrint
Switch to English