SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16409
TLMV16409
Tlc-Onderzoeksseminar communicatie en organisatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16409
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeOnderzoeksproject
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
Contactpersoondr. H.L.W. Pander Maat
Telefoon+31 30 2538167
E-mailH.L.W.PanderMaat@uu.nl
Docenten
Docent
dr. K.M. Fikkers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A.L. Hoeken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.L.W. Pander Maat
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.L.W. Pander Maat
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van Weelden
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking8 van de 9 voorgaande cursussen in dit MA programma moeten behaald zijn.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van het seminar kan de student:
• binnen een afgebakend onderzoeksdomein een relevante onderzoeksvraag formuleren;
• de onderzoeksvraag verantwoorden aan de hand van relevante wetenschappelijke literatuur;
• de onderzoeksvraag operationaliseren in een passend onderzoeksontwerp;
• data verzamelen en analyseren waarmee antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag;
• heldere conclusies verbinden aan de onderzoeksresultaten;
• het onderzoek helder rapporteren conform algemeen geldende standaarden.
Inhoud
In het onderzoeksseminar doe je een individueel onderzoek dat aansluit op de wetenschappelijke literatuur over een onderwerp. In het seminar laat je zien dat je over academische onderzoeksvaardigheden beschikt. (Later, in het interventieonderzoek, wordt ook aan toegepaste onderzoeksvaardigheden gewerkt.) Er wordt gewerkt in kleine groepjes, die gezamenlijk een terrein bewerken dat aansluit bij de expertise van de docent.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Onderzoek

Algemeen
In een kleine groep worden individuele werkstukken geschreven over een gemeenschappelijk themagebied. In het algemeen is er wekelijkse begeleiding, in groepsvorm dan wel individueel.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten leveren op tijd hun tussenproducten in, zodat de groepsbijeenkomsten slagen.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten nemen hun rol in het leveren van peer feedback op stukken serieus.

Toetsen
Verslag
Weging100
Minimum cijfer-

Deadlines
In overleg met docent.

SluitenHelpPrint
Switch to English