SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RE3V18004
RE3V18004
Religie en media
Cursus informatieRooster
CursuscodeRE3V18004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. A.J.A.C.M. Korte
Telefoon+31 30 2539069
E-mailA.J.A.C.M.Korte@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.J.A.C.M. Korte
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingRE3V18004 vervangt RS3V14001.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student heeft na de cursus:
(1) inzicht in de verhouding tussen religie en media;
(2) kennis over de invloed van religie op media en van media op religie;
(3) kennis over theorieën en methoden ter analyse van religieuze onderwerpen in films;
(4) vermogen tot analyse van religie in films en religieuze films.
Inhoud
Deze cursus is onderdeel van het verdiepingspakket Religie, medialiteit en cultuur.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

Er bestaat een zeer nauw verband tussen religie en media. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Reformatie in het westerse christendom van de 16de eeuw. Wat was er gebeurd als niet tegelijkertijd de boekdrukkunst was uitgevonden? Onder de protestanten werd het immers heel belangrijk dat de gelovigen zelf de Bijbel konden lezen.

In het eerste deel kijken we naar de relatie tussen religie en media in het algemeen en de rol van media in religies. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik van media in religie zoals beelden, muziek, geschriften en de film. Welke media worden in religieuze praktijk gebruikt? Hoe veranderen deze vormen door de loop van de tijd?

In het tweede deel focusseren we ons op het medium film en leren theorieën en methoden om religie en film te bestuderen. Hoe wordt religie in populaire films gepresenteerd? Wanneer is er sprake van een religieuze film? Hoe kunnen wij religie in films analyseren? De films die we gaan analyseren draaien altijd om één bepaald onderwerp, bijv. oriëntalisme, boeddhisme, christendom of spiritualiteit.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Inleiding religiewetenschappen (RE1V18001)
- Inleiding religiewetenschappen (RT1V13004)
Voorkennis
Kennis van de hoofdzaken van de grote godsdiensten van de wereld en van de godsdienstwetenschap.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding religiestudies (RT1V13004 / RE1V18001)
Bronnen van zelfstudie
Will Deming, 'Understanding the Religions of the World: An Introduction', Chichester, Oxford: Wiley 2015.

Ninian Smart, Godsdiensten van de wereld, Kampen: Uitgeverij Kok 2003.
Verplicht materiaal
Boek
Dat wordt tijdens de cursus meegedeeld.
Aanbevolen materiaal
Boek
Dat wordt tijdens de cursus meegedeeld.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Deze cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Verder moet men thuis Dvd's kunnen bekijken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij regelmatig voor de colleges opdrachten moeten doen.

Bijdrage aan groepswerk
De opdrachten moeten eventueel ook in groepsverband worden uitgevoerd.

Toetsen
Opdracht
Weging10
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Presentatie
Weging25
Minimum cijfer-

Toets
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeeld wordt de inzet van de studenten tijdens de cursus, de kennis van de student over het onderwerp, het vermogen tot analyse van het gebruik van media, in het bijzonder de film. (toetsonderdelen kunnen tijdens het college nog wijzigen)

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English