SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI2V18001
CI2V18001
Informatiekunde: Van Mundaneum tot Wikipedia
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI2V18001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. I.O. de Vries
Telefoon+31 30 2539601
E-mailI.O.devries@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Docent
A.P. Smit
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.O. de Vries
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus kunnen studenten:
- de binnen het communicatie- en mediaveld belangrijkste historische en hedendaagse relevante informatiewetenschappelijke theorieën beschrijven;
- verklaren waarom en hoe het begrip 'informatie' specifieke ideologische betekenissen met zich meedraagt;
- hedendaagse kwesties met betrekking tot informatie-technologie analyseren met behulp van digitale onderzoeksgereedschappen.
Inhoud
Wat is de relatie die het begrip 'informatie' aangaat met communicatie? Wanneer krijgt informatie betekenis of verwordt het tot kennis, en op welke wijze kunnen we begrijpen hoe deze processen zich op allerlei maatschappelijke vlakken manifesteren? Als we het brede communicatie- en medialandschap beschouwen, dan zien we dat het onderzoek daarin zich over het algemeen richt op historisch bepaalde aannames over wat 'informatie' is en hoe we daar in allerlei institutionele contexten -- denk onder andere aan onderwijs, journalistiek, marketing, bedrijfsvoering, politiek -- mee omgaan. Deze cursus biedt een uitsnede van dat brede veld van onderzoek, met een specifieke focus op het blootleggen van de rollen van informatie in de 21e eeuw en de gevolgen voor alledaagse communicatiepraktijken.
 
De cursus brengt in vogelvlucht het academische veld van Informatiewetenschappen in kaart, en stipt daarbij zowel historische als hedendaagse gedachtevorming over 'informatie' aan. Belangrijke namen als Paul Otlet ('vader' van de documentatiewetenschap), Claude Shannon (maker van het zogenoemde 'model der modellen' binnen informatietheorie) en Vannevar Bush (van wie gezegd wordt dat diens werk de start van het Internet inluidde) passeren hierbij de revue, en worden aangevuld met moderne denkers over informatie. Door hierbij tevens kennis te nemen van typische metaforen en gebruikelijke taal bij het spreken over informatie (denk aan "informatieoverdracht" en "informatiesnelweg", maar ook aan "feedback", "data", "ruis", "zoeken", "opslag" en "kennis") leren studenten kritisch na te denken over onder andere inherente Verlichtingsidealen en instrumentele opvattingen die ten grondslag liggen aan vele conceptuele modellen van informatie. Deze kennis wordt aangevuld met hands-on practica waarin we met digitale onderzoeksgereedschappen bestuderen hoe zoekmachines, algoritmen, patroon-analyses en datavisualisaties ons dagelijks handelen vormgeven.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Bawden, David and Lyn Robinson. 2012. Introduction to Information Science. Chicago, IL: Neal Schuman.
Kosten materiaal:55,00
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Elke week zijn er 6 contacturen. Er is een hoorcollege van 2 uur waarin de stof wordt geïntroduceerd, een werkcollege van 2 uur waarin de stof wordt verdiept en opdrachten worden besproken (en eventueel verbeterd), en een computerpracticum van 2 uur waarin hands-on oefeningen worden gedaan met digitale onderzoeksgereedschappen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de literatuur lezen die ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges wordt aangeboden, en dat ze op basis van deze bestudering deel kunnen nemen aan groepdiscussies, de opdrachten en de toetsing. Tevens wordt van hen verwacht dat ze zich op basis van de feedback van de docent bekwamen in de lees-, schrijf- en presenteervaardigheden die in deze cursus worden geoefend.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve inbreng in het groepswerk, onderling feedback geven, vermogen tot samenwerken (taken goed verdelen, afspraken nakomen, etc).

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Toets
Weging60
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate waarin de student informatiewetenschappelijke begrippen en theorieën correct en inzichtelijk weet te beschrijven en hanteren (toets 1), en de kwaliteit van een opiniërend en/of informatievoorzienend artikel over een kwestie m.b.t. rol van informatie(-technologie) in de huidige maatschappij, al dan niet vergezeld van een datavisualisatie (toets 2).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English