SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-330B
NS-330B
Bachelor onderzoek Natuur en scheikunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-330B
Studiepunten (ECTS)22,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. R. Holzinger
Telefoon+31 30 2532910
E-mailR.Holzinger@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. W.J. van de Berg
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. van Blaaderen
Overige cursussen docent
Docent
G.A. Blab
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.R. van den Broeke
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.S. van Capel
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Onderzoeksvaardigheden
  1. De student(e) kan een eigen onderzoeksproject in beperkte mate zelfstandig ontwerpen en uitvoeren, de resultaten kritisch beoordelen, analyseren en interpreteren. Daarbij toont hij/zij een professionele houding m.b.t. samenwerking, communicatie en wetenschappelijke integriteit.

Professionele bekwaamheid
 
  1. De student(e) kan de belangrijkste onderwerpen, concepten en onderzoekstechnieken uit de natuurkunde (Klassieke en Relativistische Mechanica, Elektromagnetisme, Kwantummechanica, Statistische Fysica en Thermodynamica, Golfverschijnselen en Optica, Structuur van de Materie en/of Stromingsleer, Calculus en Lineaire Algebra, Numerieke methoden) en scheikunde (Organische Chemie, Fysische Chemie, Anorganische Chemie, Theoretische Chemie) relateren en - indien nodig - toepassen in zijn/haar project.
  2. De student(e) kan onderwerpen, concepten en onderzoekstechnieken uit het gekozen specialisatiegebied (Theoretische of Experimentele Gecondenseerde Materie, of Experimentele Klimaatfysica) in het bijzonder toepassen in zijn/haar project.

Wetenschappelijk rapporteren
 
  1. De student(e) kan rapporteren over zijn/haar onderzoeksproject in een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie die beiden voldoen aan de academische standaard voor inhoud, structuur en stijl.
Inhoud
Informatie Bachelor Onderzoek voor TWIN Natuur- en Scheikunde (NS-330B, 22,5 EC)

http://students.uu.nl/beta/natuur-en-sterrenkunde/onderwijs/studieprogramma/bacheloronderzoek-bonz


Het bachelor onderzoek is een verplicht onderdeel en vormt de afsluiting van de dubbele bachelor opleiding scheikunde en natuurkunde. Je leert onderzoek doen op het grensvlak van de twee disciplines. Dat onderzoek kan experimenteel, theoretisch of numeriek van aard zijn of een combinatie daarvan. Je verdiept je kennis op een specifiek onderwerp en doet onderzoekservaring op. Je leert bestaande literatuur te bestuderen, het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een onderzoeksplan, het formuleren in een (wetenschappelijk) verslag en het presenteren van onderzoeksresultaten (in de vakgroep waar het onderzoek is uitgevoerd).
 
Je voert interdisciplinair onderzoek uit binnen een onderzoeksgroep van het departement Scheikunde of het departement Natuurkunde. Groepen die gerelateerd onderzoek doen vormen samen een instituut. Om een indruk te krijgen van mogelijke onderzoeksprojecten kun je kijken op de websites van de groepen (kijk vooral naar recente publicaties), te vinden via de instituutspaginas. De instituten waar o.a. onderzoek wordt gedaan op het grensvlak van de scheikunde en natuurkunde zijn het
Debye Instituut, het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek  en het Instituut voor Theoretische Fysica.
 
Neem tijdig contact op met een staflid van de sectie die het onderzoek uitvoert waarin je geïnteresseerd bent. Het aantal onderzoeksplaatsen per sectie is soms beperkt.

Je kiest zelf een onderzoek uit in overleg met de coördinatoren:
IMAU  dr Erik van Sebille             E.vansebille@uu.nl               BBG 611  tel 2535441
EXPH dr Sanli Faez                     S.faez@uu.nl                        OL 266     tel 2532801
ITF  dr D. Schüricht                      D.Schüricht@uu.nl               BBG 766  tel 2532805
 
 
Voor aanvang van je onderzoeksproject vul je samen met je begeleider een beknopt contract in, te vinden op de volgende site:
http://students.uu.nl/beta/natuur-en-sterrenkunde/onderwijs/studieprogramma/bacheloronderzoek-bonz

Elk project wordt beoordeeld door twee examinatoren, één van elk departement. Vraag het staflid van de sectie waar je je onderzoek wilt doen of zij een tweede examinator van het andere departement willen regelen. Pas na inlevering (bij Ingmar Swart, Ornstein Laboratorium 161) en goedkeuring van dit contract kun je starten met je onderzoek.
 
 
Cursusleider: dr Ingmar Swart, I.swart@uu.nl  Ornsteinlaboratorium 161
 
Studielast 22,5 EC
 
Verplichte aanwezigheid bij:
  1. de startbijeenkomst, mid-term meeting en het afsluitend symposium
  2. de werkbesprekingen van je onderzoeksgroep
  3. de BONZ bijeenkomsten met je coördinator
Rooster 2018/19 semester 1
Start BONZ, 10 sept 2018, 9:00
Application form, 10 sept 2018, 17:00    
Mid-term meeting, 9 nov 2018
Verslag eerste versie, 2 jan 2019         
Upload verslag in IGITUR, 16 jan 2019
Symposium: presentaties, 25 jan 2019

Rooster 2018/19 semester 2
 
Startbijeenkomst, 11 jan 2019, 14:15
Aanbevolen aanwezigheid, 25 jan 2019, 15:00
Start BONZ, 4 feb 2019, 09:00
Application form, 4 feb 2019, 17:00
Mid-term meeting, 5 apr 2019
Verslag eerste versie, 29 mei 2019
Upload verslag in IGITUR, 12  jun 2019
Symposium: presentaties, 21 jun 2019
 
Start info 2019/120,  14 juni 2019, 14:00


Start document is het “Application form TWIN Natuur- en scheikunde
Hierin leg je vast met je begeleider en onderzoek coördinator: de onderzoeksvraag, begeleidingstijd, aanwezigheid en andere gegevens. Inleveren bij cursusleider (Ingmar Swart Ornstein 161)

 
 
 
 
   
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Onderzoek

Toetsen
Verslag
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeling in het “Assessment Form BONS”. De eindbeoordeling is het gewogen gemiddelde van praktisch werk (60%), thesis (30%) en presentatie (10%) .
1. Een student heeft de cursus gehaald indien het gewogen gemiddelde 6,0 of hoger is én alle deelresultaten met tenminste 5,0 te zijn beoordeeld.
2. Een 5 betekent een “herkansing” ofwel een maand langer doorwerken. Cijfer na herkansing kan niet hoger zijn dan een 6,0.
3. Een 4 (of lager) betekent “gezakt”. De student moet nieuw onderzoek doen.

SluitenHelpPrint
Switch to English