SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-320B
NS-320B
Bachelor onderzoek Natuur- en wiskunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-320B
Studiepunten (ECTS)22,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. J. de Graaf
E-mailj.degraaf@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. W.J. van de Berg
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. van Blaaderen
Overige cursussen docent
Docent
G.A. Blab
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.R. van den Broeke
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.S. van Capel
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Onderzoeksvaardigheden
 
  1. De student(e) kan een eigen onderzoeksproject in beperkte mate zelfstandig ontwerpen en uitvoeren, de resultaten kritisch beoordelen, analyseren en interpreteren. Daarbij toont hij/zij een professionele houding m.b.t. samenwerking, communicatie en wetenschappelijke integriteit.
 
Professionele bekwaamheid
De student(e) kan belangrijke concepten, methoden en onderzoekstechnieken van de Natuur- en Wiskunde bachelor (TWIN-bachelor) gebruiken, relateren, en toepassen in zijn/haar project. In het bijzonder dient het project recht te doen aan de inhoud en het niveau van de beide bacheloropleidingen, waarbij ook de samenhang en/of interactie tussen deze twee vakgebieden duidelijk zichtbaar is in de wetenschappelijke rapportage.
 
Wetenschappelijk rapporteren
 
De student(e) kan rapporteren over zijn/haar onderzoeksproject, zowel in een schriftelijk verslag (scriptie) alsook in twee mondelinge presentaties. Verslag en presentaties dienen te voldoen aan de academische standaarden voor inhoud, structuur, en stijl. In het bijzonder:
 
  • De scriptie heeft een heldere structuur en goede stijl, waarbij er op de juiste manier naar de gebruikte literatuur wordt verwezen. Inhoudelijk wordt de relevante theorie en/of gebruikte numerieke/experimentele methoden correct behandeld. De scriptie is begrijpelijk voor een publiek bestaande uit TWIN bachelorstudenten én de wis- en natuurkundige onderdelen zijn afzonderlijk toegankelijk voor (gevorderde) bachelorstudenten binnen de respectievelijke disciplines.
  • De twee presentaties worden afgestemd op en zijn te begrijpen door een publiek bestaande uit (gevorderde) bachelorstudenten: éénmaal bestaande uit een overwegend fysisch publiek, en éénmaal uit een overwegend wiskundig publiek.
Inhoud
Meer informatie TWIN Bachelorscriptie (22.5 ECTS)

Het Bachelor Onderzoek (BONZ) vormt de afsluiting van de TWIN-bacheloropleiding. Je leert onderzoek doen op het raakvlak van de wis- en natuurkunde. In vergelijking met het reguliere BONZ speelt in deze TWIN-variant de wiskunde respectievelijk natuurkunde een prominentere rol. De mathematische kant van het onderzoek kan bestaan uit een deels zelfstandige analyse van de literatuur, een eigen onderzoek, of een nieuwe toepassing in de natuurkunde. De fysische kant kan experimenteel, theoretisch of numeriek van aard zijn of een combinatie daarvan.
 
Je verdiept je kennis op een specifiek onderwerp en doet onderzoekservaring op. Je leert bestaande literatuur te bestuderen, het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een onderzoeksplan, het formuleren in een (wetenschappelijk) verslag en het presenteren van onderzoeksresultaten.
 
Voor de praktische gang van zaken, verplichte (start)bijeenkomsten, etc. zie
 
http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief
http://students.uu.nl/beta/natuur-en-sterrenkunde/onderwijs/studieprogramma/bacheloronderzoek-bonz
 
Het is verstandig om tijdig contact op te nemen met de stafleden waarmee je het onderzoek zou willen uitvoeren: het samenstellen van een goed aansluitend project dat wis- en natuurkunde combineert kan meer tijd kosten.
 
N.B. Het onderzoek dient te worden begeleid door zowel een natuur- als een wiskunde staflid. Voor de aanvangsdatum en einddatum van je onderzoek worden de vroegste data toegepast die de twee opleidingen respectievelijk hanteren.
 
Start document is het “Application Form BONZ
Hierin leg je vast met je begeleider en onderzoek coördinator: de onderzoeksvraag, begeleidingstijd, aanwezigheid en andere gegevens. Inleveren bij Joost de Graaf (J. de Graaf, BBG 775)

 
 
 
 
   
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Minimaal 90 ec afgerond inclusief verplichte major cursussen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Onderzoek

Toetsen
Verslag
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeling in “Assessment Form BONZ”. De eindbeoordeling is het gewogen gemiddelde van praktisch werk (50%), thesis (35%), en presentaties (15%).

1. Cursus is gehaald indien het gewogen gemiddelde 6.0 of hoger is én alle deelresultaten met tenminste 5.5 te zijn beoordeeld.
2. Een 5 betekent “herkansing” ofwel één maand langer doorwerken. Cijfer na herkansing kan niet hoger zijn dan een 6.5 voor de onvoldoende onderdelen.
3. Een 4 (of lager) betekent gezakt, student moet nieuw onderzoek doen

SluitenHelpPrint
Switch to English