SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-310B
NS-310B
Onderzoek/scriptie bachelor
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-310B
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. R. Holzinger
Telefoon+31 30 2532910
E-mailR.Holzinger@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. W.J. van de Berg
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. van Blaaderen
Overige cursussen docent
Docent
G.A. Blab
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.R. van den Broeke
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J.S. van Capel
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Onderzoeksvaardigheden
 
  1. De student(e) kan een eigen onderzoeksproject in beperkte mate zelfstandig ontwerpen en uitvoeren, de resultaten kritisch beoordelen, analyseren en interpreteren. Daarbij toont hij/zij een professionele houding m.b.t. samenwerking, communicatie en wetenschappelijke integriteit.
 
Professionele bekwaamheid
 
  1. De student(e) kan de belangrijkste onderwerpen, concepten en onderzoekstechnieken uit de natuurkunde (Klassieke en Relativistische Mechanica, Elektromagnetisme, Kwantummechanica, Statistische Fysica en Thermodynamica, Golfverschijnselen en Optica, Structuur van de Materie en/of Stromingsleer, Calculus en Lineaire Algebra, Numerieke methoden) relateren en - indien nodig - toepassen in zijn/haar project.
  2. De student(e) kan onderwerpen, concepten en onderzoekstechnieken uit het gekozen specialisatiegebied (Theoretische of Experimentele Gecondenseerde Materie, Theoretische of Experimentele Deeltjesfysica of Kosmologie, Theoretische of Experimentele Klimaatfysica) in het bijzonder toepassen in zijn/haar project.
 
Wetenschappelijk rapporteren
 
  1. De student(e) kan rapporteren over zijn/haar onderzoeksproject in een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie die beiden voldoen aan de academische standaard voor inhoud, structuur en stijl.
Inhoud
Meer informatie Bachelor Onderzoek (BONZ) (NS-310B, 15 ECTS)

http://students.uu.nl/beta/natuur-en-sterrenkunde/onderwijs/studieprogramma/bacheloronderzoek-bonz

Het Bachelor Onderzoek is een verplicht vak en vormt de afsluiting van de bachelor opleiding natuurkunde. Je leert onderzoek doen in de natuurkunde. Dat onderzoek kan experimenteel, theoretisch of numeriek van aard zijn of een combinatie daarvan. Je verdiept je kennis op een specifiek onderwerp en doet onderzoekservaring op. Je leert bestaande literatuur te bestuderen, het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een onderzoeksplan, het formuleren in een (wetenschappelijk) verslag en het presenteren van onderzoeksresultaten.
 
Je kiest zelf een onderzoek uit in overleg met de coördinatoren:
IMAU  dr Erik van Sebille             E.vansebille@uu.nl               BBG 611  tel 2535441
EXPH dr Sanli Faez                     S.faez@uu.nl                        OL 266     tel 2532801
ITF  dr D. Schüricht                      D.Schüricht@uu.nl               BBG 766  tel 2532805
SAP  dr Alessandro Grelli            A.Grelli@uu.nl                      OL 214     tel 2532330

Cursusleider: dr Rupert Holzinger r.holzinger@uu.nl              BBG 676   tel 2532910
 
Studielast 15 ECTS
Dit komt overeen met 420 uur in 17 weken = 25 uur/week = 3 dagen per week. Deze tijd breng je door in nabijheid van je onderzoeksgroep.
Maximaal 2 vakken kunnen naast BONZ gevolgd worden.
Verplichte aanwezigheid bij:
  1. de startbijeenkomst, mid-term meeting en het afsluitend symposium
  2. de werkbesprekingen van je onderzoeksgroep
  3. de BONZ bijeenkomsten met je coördinator
Rooster 2018/19 semester 1
Start BONZ, 10 sept 2018, 9:00
Application form, 10 sept 2018, 17:00    
Mid-term meeting, 9 nov 2018
Verslag eerste versie, 2 jan 2019         
Upload verslag in IGITUR, 16 jan 2019
Symposium: presentaties, 25 jan 2019

Rooster 2018/19 semester 2
 
Startbijeenkomst, 11 jan 2019, 14:15
Aanbevolen aanwezigheid, 25 jan 2019, 15:00
Start BONZ, 4 feb 2019, 09:00
Application form, 4 feb 2019, 17:00
Mid-term meeting, 5 apr 2019
Verslag eerste versie, 29 mei 2019
Upload verslag in IGITUR, 12  jun 2019
Symposium: presentaties, 21 jun 2019
 
Start info 2019/120, 31 mei 2019, 14:15


Start document is het “Application Form BONZ”
Hierin leg je vast met je begeleider en onderzoek coördinator: de onderzoeksvraag, begeleidingstijd, aanwezigheid en andere gegevens. Inleveren bij cursusleider (R. Holzinger, BBG 676)

 
 
 
   
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Onderzoek

Toetsen
Verslag
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeling wordt vastgelegd in het “Assessment Form BONZ”
1.Een 6 of hoger betekent dat de student het BONZ gehaald heeft.
2.Een 5 betekent een “herkansing” ofwel een maand langer doorgaan. Het cijfer na herkansing kan niet hoger zijn dan een 6
3.Een 4 (of lager) betekent “gezakt”. De student doet een nieuw onderzoek.
Het BONZ cijfer wordt samengesteld uit
4.Onderzoekdeel
5.Verslag
6.Presentatie en eventueel een poster.

SluitenHelpPrint
Switch to English