SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY2V14025
WY2V14025
Stijlen van wetenschap: Wetenschapsfilosofische analyse van wetenschappen
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY2V14025
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. N. van Steenbergen
E-mailn.vansteenbergen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. N. van Steenbergen
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Wetenschapsgeschiedenis.
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In de cursus leer je gebruik te maken van wetenschapsfilosofische concepten ter analyse van verschillende vormen van wetenschap bedrijven. Bijzondere nadruk ligt
a) op de goede analyse van de verschillen tussen verschillende wetenschapsvormen en
b) op de integratie van wetenschapsfilosofische concepten in de analyse van complexe wetenschappelijke stijlen
Inhoud
Er zijn duidelijk verschillende vormen van wetenschapsbeoefening: de mathematicus gaat op zoek naar formele bewijzen, in de experimentele natuurkunde bouwen wetenschappers apparaten en bestuderen de natuur met behulp van experimenten, een historicus verzamelt en interpreteert historische documenten, en een socioloog doet observaties met grote groepen en evalueert deze met middelen van statistiek. De wetenschapsfilosofie bestudeert elementen die in verschillende wetenschapsvormen terug te vinden zijn: observaties, theorievorming, bewijs, wetten … De filosofie kan ook de vraag stellen hoe men op deze basis verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening kan analyseren: Wat is de “experimentele stijl”, wat een “deductieve stijl” of een “hypothetische”? Wat is een “interpreterende” of een “statistische” stijl? Hoe verhouden deze stijlen zich tot elkaar? Is het het geval (zoals de literatuur vaak suggereert) dat deze stijlen naast elkaar bestaan, of is er altijd weer sprake van een combinatie van stijlen? Wat voor gevolgen hebben deze analyses voor de verhouding tussen disciplines en voor de methodologische controleerbaarheid van wetenschap?
De cursus is van interesse zowel voor studenten die al voorkennis in wetenschapsfilosofie hebben opgedaan en dus met de genoemde concepten vertrouwd zijn, als ook voor iedereen die voor het eerst kennis wil maken met wetenschapsfilosofie.
 
 
Ingangseisen
Voorkennis
Geen; de cursus is onderdeel van een interdisciplinaire minor
Verplicht materiaal
Reader
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Hoor- + werkcolleges; groepsdiscussies; debat

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de opgegeven literatuur; analyseren van casussen

Bijdrage aan groepswerk
actieve deelname; discussies in kleine groepen; debatten met de hele groep

Toetsen
Paper
Weging60
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Deeltoets 1:
- inzicht in relevante wetenschapsfilosofische concepten
- kunnen toepassen van deze concepten ter analyse van stijlen van wetenschapsbeoefening
- kritisch kunnen analyseren van wetenschapsstijlen
Deeltoets 2:
- zelfstandig kunnen analyseren en vergelijken van wetenschapsstijlen
- samenhangend kunnen argumenten met behulp van wetenschapsfilosofische concepten

Deadlines
Deeltoets 1 (tentamen) na week 4; deeltoets 2 (paper) per einde van het blok

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English