SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB399
WISB399
Bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB399
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonDocent nog onbekend/To be announced
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. E.P. van den Ban
Overige cursussen docent
Docent
dr. mr. B.N. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F. Beukers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H. Bisseling
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.N.E. Blasjö
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
De student kan een een thema uit de wiskunde van bachelorniveau
(eventueel in toegepaste, historische of educatieve context) adequaat
behandelen in een scriptie. De behandeling kan bestaan uit een deels
zelfstandige analyse van de literatuur of een eigen onderzoek of
toepassing, in alle gevallen met een docent van de opleiding wiskunde
als (mede)begeleider. De student toont daarbij een professionele houding
m.b.t. wetenschappelijke integriteit.

In de scriptie worden belangrijke concepten en methoden uit de
wiskundedomeinvakken van de major gebruikt.
De scriptie heeft een heldere structuur en goede stijl, de relevante
wiskunde wordt correct behandeld, en er wordt op de juiste manier naar
de gebruikte literatuur verwezen.
 
De student kan over zijn scriptie een begrijpelijke mondelinge
presentatie houden van academisch niveau. 
Zie voor meer informatie de studentenwebsite: http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief
Inhoud
Beoordeling:
Het cijfer voor de bachelorproject wordt als volgt samengesteld:
  • 20% presentatie;
  • 30% proces;
  • 50% geschreven scriptie;
waarbij het deelcijfer voor de presentatie en voor de geschreven scriptie minimaal 5,5 moet zijn.

Reparatiemogelijkheid bij onvoldoende:
Wanneer het eindcijfer voor het project op de deadline onvoldoende is of door de scriptiecommissie onvoldoende bevonden wordt, maar het eindcijfer wel minimaal een 4 is, krijgt de student eenmaal de gelegenheid om de scriptie te repareren mits de student voldoet aan de inspanningsverplichting van het bachelorproject. De inspanningsverplichting houdt in dat de student op tijd is begonnen aan het project en zich tijdens de hele periode aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om tot een voldoende resultaat te komen. Het is ter beoordeling van de scriptiebegeleider of de student hier aan voldoet. In dat geval moet de beoordeelde scriptie uiterlijk 4 weken na de oorspronkelijke deadline bij de scriptiecommissie binnen zijn; de deadline voor het opnieuw inleveren van de verbeterde scriptie bij de begeleider moet in overleg met de begeleider afgesproken worden. Wanneer de student niet voldoet aan de inspanningsverplichting, krijgt de student geen nieuwe gelegenheid om de scriptie in dat semester af te ronden en kan de student pas tenminste een semester later een voldoende resultaat behalen.

Voor studenten die met de bachelor Wiskunde (en Toepassingen) begonnen zijn in september 2018 of later is het aanwezig zijn bij tenminste acht Caleidoscooplezingen een verplicht onderdeel van de bachelorscriptie. Van de acht lezingen is de lezing over Wetenschappelijke integriteit, inclusief bijbehorende opdracht, verplicht. Zie de Wisper voor de aankondigingen van de Caleidoscooplezingen.

Deadlines:
Voor de presentatie en de scriptie zijn deadlines vastgesteld. Deze zijn te vinden op de studentenwebsite van Wiskunde (& Toepassingen), zie http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief.
LEES DE INFORMATIE OP DE WEBSITE OP TIJD DOOR!
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Scriptie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English