SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB382
WISB382
Geschiedenis van de wiskunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB382
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonS.A. Wepster
Telefoon+31 30 253 1531
E-mailS.A.Wepster@uu.nl
Docenten
Docent
S.A. Wepster
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S.A. Wepster
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://amfidromie.nl/wisb382/index.html
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Kennis en inzicht
 • Aan het eind van de cursus heeft de student kennis van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de wiskunde hebben voorgedaan.
 • De student kent specifieke verschillen tussen wiskunde nu en in een nader aangegeven eerdere periode.
 • De student heeft inzicht in de factoren die de ontwikkeling van wiskunde als vak  beĆÆnvloeden.
 • De student onderkent het gevaar van het gebruik van internetbronnen.
Vaardigheden: De student kan of leert: 
 • Historische bronnen (zo nodig in vertaling) interpreteren.
 • Zelfstandig literatuur verzamelen over een historisch-wiskundig onderwerp of persoon, gebruikmakend van o.a. daartoe dienende hulpmiddelen.
 • Op basis van kritisch literatuuronderzoek een verslag produceren, waarin zowel aan de historische context als aan de wiskundige inhoud van het onderwerp recht wordt gedaan.
 • In het verslag op de juiste wijze naar gebruikte literatuur verwijzen en de relevantie van het verslag voor moderne wiskund(ig)e(n) aangeven.
 • Begrijpelijk en (bijna) foutloos Nederlands schrijven.
Attitudes
 • De student ziet wiskunde als een vak dat in ontwikkeling is, en onderkent (vroegere) maatschappelijke invloeden op die ontwikkeling.
 • De student ontwikkelt een kritische houding ten aanzien van zelfgeschreven teksten en die van anderen.
 • De student is in staat om samen met anderen een samenhangende tekst te produceren.
Onderwijsvormen
 • Hoorcolleges @ 4 uur; soms zal een deel van de collegetijd gebruikt worden voor opdrachten.
 • Excursie naar de Leeszaal Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek.
 •  Huiswerkopgaven en opdrachten, deels ter verwerking van de collegestof en deels  gericht op schrijf- of zoekvaardigheden.
 • Studenten schrijven in koppels een afsluitend essay.

  De meeste opgaven en opdrachten worden in groepjes van 2 studenten gemaakt.
Toetsvormen
 • Om een tentamenresultaat voor deze cursus te krijgen, moet je aan de volgende eisen voldoen:
 • Aanwezigheid bij de bijeenkomsten (twee keer afwezigheid  zal worden getolereerd; wie echter niet bij de eerste bijeenkomst is geweest kan geen tentamenresultaat krijgen);
 •  Maken en inleveren van alle huiswerkopdrachten (1 vrijstelling is mogelijk na overleg).
 • Schrijven van een essay, dit moet in koppels van twee studenten (in uitzonderingsgevallen met 3);
 • Afleggen van een thuistentamen.
 Het gemiddelde resultaat van de opdrachten, het essaycijfer en het thuistentamen moeten alle drie ten minste 5.5 zijn. In het eindcijfer wegen al deze componenten even zwaar.
 
Inhoud
In de cursus werk je aan het verkrijgen van een globaal overzicht van de geschiedenis van de wiskunde vanaf de Mesopotamiƫrs tot de 20e eeuw. Belangrijke aspecten daarbij zijn: het begrijpen waarom bepaalde wiskunde op een bepaalde tijd en plaats ontwikkeld werd, en het zien van die ontwikkeling in de context van die periode en cultuur. De wiskundige inhoud zal echter wel centraal staan en we kijken dan ook regelmatig naar (zo nodig vertaalde) authentieke bronnen.
Bij deze cursus krijg je de kans om een aantal vaardigheden te ontwikkelen die bij andere wiskundevakken minder aan bod komen, zoals het schrijven van een tekst, literatuur zoeken en ernaar verwijzen, argumenteren op grond van minder exacte gegevens (dwz: minder exact dan in de definitie-stelling-bewijs structuur die je gewend bent), en samenwerken aan een eindproduct. Dit zijn belangrijke vaardigheden bij het schrijven van een bachelorscriptie bij Wiskunde en deze cursus is daarom een goede voorbereiding daarop.
Zie ook http://amfidromie.nl/wisb382/index.html

 
Ingangseisen
Voorkennis
Studenten moeten een zekere wiskundige rijpheid en flexibiliteit hebben zoals die wordt verkregen in het eerste jaar van de opleiding Wiskunde (en Toepassingen) of de eerste twee jaren van Natuurkunde.
Verplicht materiaal
Dictaat
Zie website http://amfidromie.nl/wisb382/index.html
Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English