SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB251
WISB251
Numerieke wiskunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB251
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. T. van Leeuwen
E-mailT.vanLeeuwen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Computers worden alom gebruikt in de wetenschap en het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld weersvoorspellingen, het ontwerpen van vliegtuigen, het verwerken van metingen of het bestuderen van het klimaat. De modellen die aan deze berekeningen ten grondslag liggen zijn veelal gebaseerd op differentiaalvergelijkingen, stelsels vergelijkingen of integralen. Voor hele eenvoudige modellen kunnen we deze met de hand exact oplossen, maar voor meer ingewikkelde modellen is dit niet meer mogelijk. Hoe kunnen we de gezochte oplossingen met de computer benaderen? En hoe weten we zeker dat het antwoord betrouwbaar is; we kunnen het immers niet met het exacte antwoord vergelijken.
In deze cursus leren we technieken voor het numeriek benaderen van oplossingen van o.a. stelsels vergelijkingen en integralen. Ook leren we hoe zulke benaderingsmethoden kunnen analyseren om zo de fout te karakteriseren en iets te zeggen over de betrouwbaarheid en de stabiliteit van een gekozen methode. Het vak bestaat uit een theoretisch deel en een computerpracticum waar we met Python aan de slag gaan om de geleerde methoden in de praktijk te brengen.

Na afronding van de cursus is de student vertrouwd met de volgende basisprincipes
 • het benaderen van functies met bijvoorbeeld polynomen
 • het oplossen van (stelsels) (niet-) lineare vergelijkingen
 • het oplossen van (stelsels) gewone differentiaalvergelijkingen
 • het analyseren van de fout in het benaderingsschema en het rekenproces
en begrippen als benadering, efficiëntie, stabiliteit, foutvoortplanting en convergentie. 
Daarnaast kan de student aan het eind van de cursus eenvoudige berekeningen uitvoeren en grafieken maken in Python.
Inhoud
 
 
 • Numeriek interpoleren, differentiëren en integreren
 • Het numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen
 • Het numeriek oplossen van (stelsels) (niet-) lineare vergelijkingen
 • Analyseren van fouten, benaderingsfouten, evaluatiefouten en stabiliteit.
 • Gebruik van Python om eenvoudige berekeningen te doen en grafieken te maken
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege (1 x per week, 2 uur)
 • Werkcollege voor het maken van theoretische opgaven (1 x per week, 2 uur)
 • Computerpracticum voor het maken van de praktische opgaven in Matlab (1 x per week, 4 uur)
Toetsvormen:
 • Inleveropdrachten (theorie)
 • Eindverslag aan de hand van de computeropgaven
 • Tentamen
Ingangseisen:
 • elementaire calculus (bv. Infi A)
 • lineaire algebra
 • bekend met één-dimensionale lineaire differentiaalvergelijkingen (bv. Infi A)
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Software
Python 3
Boek
Het dictaat wordt via blackboard beschikbaar gesteld.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English