SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB161
WISB161
Inleiding kansrekening en statistiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB161
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.J.C. Bootsma
Telefoon+31 30 2531530
E-mailM.C.J.Bootsma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.J.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Zie onder vakinhoud.
Inhoud
Het vak is een eerste kennismaking met de kansrekening en statistiek. Het vak is verplicht voor alle wiskundestudenten en geeft essentiĆ«le voorkennis voor veel van de vakken in de toegepaste richtingen.
 
Leerdoelen: 
We behandelen in dit vak:
 • Kansruimten
 • onafhankelijkheid en conditionele kansen
 • discrete en continue toevalsvariabelen
 • verwachting en variantie
 • de centrale limit stelling
 • toetsen
 • betrouwbaareidsintervallen
 • schatters.
Na succesvolle afronding van het blok kent de student:
 • De basisbegrippen van de kansrekening, waaronder kansruimtes, onafhankelijkheid, conditionele kansen, toevalsvariabelen, discrete en continue kansverdelingen, cumulatieve verdelingsfunctie, discrete/continue kansdichtheid, verwachting en variantie.
 • Enkele basisbegrippen van de statistiek, waaronder toetsen, schatters, betrouwbaarheidsintervallen.
 • De ongelijkheden van Markov en Chebyschev, de wet van de grote aantallen, de centrale limiet stelling.
 • Enkele van de meest voorkomende discrete en continue kansverdelingen, waaronder uniform, binomiaal, geometrisch, Poisson, exponentieel, Cauchy, normal
 • Enkele simpele stochastische processen, zoals gambler's ruin.
Onderwijsvormen:
Er zijn twee maal twee uur hoorcollege en twee maal twee uur werkcollege per week.

Toetsing:
Elke week levert elke student individueel een opgave in die door de werkcollegeleiding wordt nagekeken. Er gelden strikte deadlines. Bij het maken van inleveropgaven mogen studenten met elkaar overleggen, maar de uitwerking die de student inlevert moet door de student zelf geschreven en bedacht zijn. Overschrijven van (delen van) uitwerkingen of het door een andere student laten maken van uitwerkingen is plagiaat/fraude en zal gemeld worden bij de examencommissie.
De resultaten van deze opgaven tellen in totaal voor 15% mee in het eindcijfer. Halverwege de cursus is een deeltentamen dat voor 25% meetelt. Het eindtentamen telt voor 60% mee. 
Indien het hierboven beschreven gewogen gemiddelde lager is dan het cijfer voor het eindtentamen dan telt het cijfer van het eindtentamen.
Studenten die aan tenminste 1 toetselement hebben deelgenomen (1 of meer inleveropgaven ingeleverd of deelgenomen aan de deeltoets of aan het eindtentamen) zullen als eindcijfer een 4 krijgen indien dat hoger is dan het gewogen gemiddelde en het cijfer voor het eindtentamen.
Studenten die een 4 of meer hebben gehaald voor het vak maar voor de cursus zijn gezakt kunnen een hertentamen doen dat voor 100 % telt (dus zonder huiswerkopgavenresultaten of deeltentamenresultaten).

Herkansing en inspanningsverplichting:
Studenten die aan de inspanningsverplichting hebben voldaan krijgen al een 4 of meer en hebben daarmee recht op deelname aan de herkansing. 

Literatuur:
A Modern Introduction to Probability and Statistics, Understanding Why and How. Dekking, F.M., Kraaikamp, C., LopuhaƤ, H.P., Meester, L.E.

Taal van het vak:
Het vak wordt in het Nederlands gegeven.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Wat is wiskunde (WISB101)
Infinitesimaalrekening (WISB132)
Verplicht materiaal
Boek
A Modern Introduction to Probability and Statistics, Understanding Why and How. Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E.
ISBN:9781849969529
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English