SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB161
WISB161
Inleiding kansrekening en statistiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB161
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.J.C. Bootsma
Telefoon+31 30 2531530
E-mailM.C.J.Bootsma@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.J.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
-
Inhoud
 Het vak is een eerste kennismaking met de kansrekening en statistiek. We behandelen onder andere kansruimten, onafhankelijkheid en conditionele kansen, discrete en continue toevalsvariabelen, verwachting en variantie, de centrale limit stelling, toetsen, betrouwbaareidsintervallen, schatters.
 Voorkennis: 
Wat is wiskunde (WISB101)
Infinitesimaalrekening (WISB132)
 
 Kennis en inzicht: na succesvolle afronding van het blok kent de student:
 . De basisbegrippen van de kansrekening, waaronder kansruimtes, onafhankelijkheid, conditionele kansen, toevalsvariabelen, discrete en continue kansverdelingen, cumulatieve verdelingsfunctie, discrete/continue kansdichtheid, verwachting en variantie.
 . Enkele basisbegrippen van de statistiek, waaronder toetsen, schatters, betrouwbaarheidsintervallen.
  . De ongelijkheden van Markov en Chebyschev, de wet van de grote aantallen, de centrale limiet stelling.
 . Enkele van de meest voorkomende discrete en continue kansverdelingen, waaronder
uniform, binomiaal, geometrisch, Poisson, exponentieel, Cauchy, normaal
 . Enkele simpele stochastische processen, zoals gambler's ruin
 
Vaardigheden:
De student is in staat om in eenvoudige gevallen:
 . Verwachtingen, variaties en (conditionele) kansen uit te rekenen.
 . Simpele manipulaties met kansverdelingen uit voeren, zoals het bepalen van de kansdichtheid van de som van twee onafhankelijke toevalsvariabelen
 . Een bewijs te geven van enkele basisstellingen uit de kansrekening.
 . Simpele stochastische modelleervraagstukken op te lossen.
 . In standaardgevallen een betrouwbaarheidsinterval af te leiden of statistische toets te formuleren en uit te voeren.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
A Modern Introduction to Probability and Statistics, Understanding Why and How. Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E.
ISBN:9781849969529
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English