SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW2V17001
TW2V17001
Methoden en Statistiek 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Struiksma
Telefoon0302535870
E-mailm.struiksma@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. H.H. van den Bergh
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Quené
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Struiksma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Struiksma
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.R. Terband, MA LLM
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVervangt Meth Hyp-Toetsend Oz TL3V14002, was nivo 3 wordt nivo 2, was AC3 wordt BP TLW en methodencursus major talen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus verwerft de student inzicht in de grondbeginselen van empirisch-analytisch wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en in het bijzonder in het domein van taal en communicatie. De student begrijpt (1) welke vragen zich lenen voor wetenschappelijk onderzoek, (2) wat de verschillende typen validiteit zijn van dit onderzoek, (3) hoe valide onderzoek ontworpen wordt, (4) hoe gegevens worden beschreven, samengevat, geanalyseerd en gebruikt voor hypothese-toetsing, alsmede (5) de relaties tussen deze aspecten van wetenschappelijk onderzoek.
Inhoud
Ten eerste leer je in deze cursus de grondbeginselen en methoden van empirisch onderzoek, in het bijzonder het soort onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van statistische technieken. Wat is een goede onderzoeksvraag? Wat zijn de beperkingen van wetenschappelijke kennis? Hoe kan je een onderzoek zo opzetten dat er zinnige en valide conclusies getrokken kunnen worden uit empirische gegevens? Ten tweede maak je kennis met verschillende methoden die veel gebruikt worden in empirisch onderzoek naar taal en communicatie: het experiment, de vragenlijst, en het corpusonderzoek. Je leert de sterke en zwakke kanten van deze methoden doorgronden. Ten derde leer je om elementaire statistiek te gebruiken voor de analyse van empirische gegevens die met deze methoden zijn verzameld, en je leert om de resultaten van statistische analyses te interpreteren en te beoordelen.
 
Deze cursus maakt verplicht deel uit van de bacheloropleiding Taalwetenschap, en vormt tevens een optie voor de verplichte methodencursus in de volgende bacheloropleidingen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Nederlands, en Spaans. De cursus staat tevens open voor studenten uit andere opleidingen met belangstelling voor methoden van empirisch onderzoek en voor de daarbij gebruikte statistische technieken.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.

 
Ingangseisen
Voorkennis
Geen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
nog niet bekend
Kosten materiaal:50,00
Aanbevolen materiaal
Software
SPSS recente versie (via www.surfspot.nl)
Kosten materiaal:20,00
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges bieden we een algemene inleiding in de wetenschappelijk methodologie, en maken we kennis met de belangrijkste methoden in hypothese-toetsend onderzoek naar taal en communicatie. In werkgroepen worden de methodologische concepten, en onderzoeksmethoden, nader uitgewerkt en besproken, m.b.v. vragen en opdrachten. In de practica maken we kennis met programmatuur voor statistische analyse en beschrijving (SPSS).

Voorbereiding bijeenkomsten
Zelfstandig bestuderen van opgegeven leesstof, zelfstandig schriftelijk beantwoorden van vragen en uitvoeren van individuele opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Zelfstandig bestuderen van opgegeven leesstof, zelfstandig schriftelijk beantwoorden van vragen en gezamenlijk uitvoeren van opdrachten.

Toetsen
Toets per computer
Weging50
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Inzicht in principes van wetenschappelijk onderzoek, inzicht in basisbegrippen van methodologie van empirisch hypothese-toetsend onderzoek, kennis van en inzicht in de belangrijkste onderzoeksmethoden en technieken binnen het domein van taal en communicatie; het kunnen toepassen en interpreteren van beschrijvende en toetsende statistiek, het kunnen beschrijven en samenvatten van gegevens, het kunnen gebruiken van gegevens voor zinvolle statistische toetsing.

Deadlines
Zie cursushandleiding.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English