SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW2V13003
TW2V13003
Phonetics: the Study of Speech
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW2V13003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. H.R. Terband, MA LLM
E-mailH.R.Terband@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.L. Tellings
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.R. Terband, MA LLM
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.R. Terband, MA LLM
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van opleidingsminor TLW
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Verwerven van een inleidend overzicht van de hedendaagse fonetiek, het doelgebied van de taalwetenschap dat zich bezighoudt met de productie, akoestiek en perceptie van spraak. De student verwerft daarbij kennis van en inzicht in de beginselen, basisbegrippen en onderzoeksmethoden op deze gebieden. Daarnaast verwerft de student elementaire vaardigheden in de spraakanalyse: segmentatie, annotatie, formantanalyse, en prosodische manipulatie, en laat de student zien dat hij deze analyses adequaat kan rapporteren.
Inhoud
Deze cursus is een inleiding in de studie van spreken en verstaan, bedoeld voor beginnende studenten Taalwetenschap en voor andere studenten met belangstelling voor taal en spraak. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van de articulatorische, akoestische en perceptieve fonetiek, met tevens aandacht voor intonatie, tempo en ritme van gesproken taal. In de cursus komen o.a. de volgende vragen aan de orde:
    * Wat is taal, wat is spraak, en wat hebben taal en spraak met elkaar te maken?
    * Wat is geluid en wat is spraakgeluid?
    * Hoe wordt spraakgeluid tijdens het spreken door de spraakorganen voortgebracht?
    * Wat zijn de natuurkundige eigenschappen van spraakgeluid, en hoe kan het spraakgeluid in z'n natuurkundige eigenschappen uit elkaar genomen, gewijzigd en weer in elkaar gezet worden?
    * Wat zijn spraakklanken en hoe kunnen die bestudeerd worden?
    * Hoe werkt het menselijk gehoor, en hoe worden spraakklanken waargenomen?
    * Wat zijn melodie en ritme van spraak, en hoe functioneren die in de spraakcommunicatie?
    * Hoe herkennen mensen gesproken woorden?

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Engels. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Nederlands deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
basisbegrippen uit de Taalwetenschap
Voorkennis kan worden opgedaan met
Van taal naar theorie (200300434/TW1V13001) of een vergelijkbare cursus.Van taal naar talen (TL1V13001)
Verplicht materiaal
Boek
Zsiga, E.C. (2013). The Sounds of Language. Wiley. (9781405191036) (also available as an ebook in UB)
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Zie Blackboard
Werkvormen
Computerpracticum

Hoor/werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges en werkgroepen worden in het Engels gegeven. Dat wil zeggen, de voertaal is Engels, maar studenten mogen reageren in het Nederlands. Studenten mogen werkstukken en het tentamen zowel in het Nederlands als in het Engels inleveren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de hoor/werkcolleges moet je de leesstof bestuderen, en vragen daarover beantwoorden. De vragen moeten ook regelmatig worden ingeleverd. Voorafgaand aan de practica moet je de practicumstof bestuderen, eventuele vragen beantwoorden, en de opdrachten voorbereiden.

Bijdrage aan groepswerk
n.v.t.

Hoorcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging10
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Verslag 1
Weging20
Minimum cijfer-

Verslag 2
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen moet zijn behaald met voldoende resultaat.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English