SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW1V13003
TW1V13003
Sociolinguïstiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW1V13003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M.C. van den Berg
Telefoon+31302536049
E-mailM.C.vandenBerg1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.H. Pinget
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van opleidingsminor TLW.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten hebben kennis en inzicht van basisbegrippen, theorieën, inzichten en kernfiguren uit de sociolinguïstiek en inzicht in de relatie tussen taal en maatschappij. Ze kunnen sociolinguïstische problemen identificeren en analyseren en op (basisniveau)  onderzoeken. Daarbij kunnen ze op heldere wijze in geschreven en gesproken vorm bijdragen aan huidige debatten over talige kwesties in het publieke domein. 
Inhoud
In deze cursus staat de relatie tussen taal en maatschappij centraal. We besteden daarbij speciale aandacht aan het Nederlandse taalgebied. We buigen ons over de vraag hoe en waarom taalvariatie ontstaat, en welke sociale, individuele en linguïstische factoren daarin een rol spelen. We maken kennis met tal van onderwerpen zoals standaardtaal, accent en dialect, jongerentaal, etnolecten, verschillen tussen mannen en vrouwen, de relatie tussen taalvariatie en taalverandering, stijlverschillen binnen een taal, taalseksisme en de sociale waardering van taalverschillen. Daarnaast komen ook onderwerpen zoals taalplanning, meertaligheid, codeswitching, de positie en het onderwijs van minderheidstalen, taalverlies en taalverschuiving bij immigranten in Nederland en bij Nederlanders in het buitenland aan bod. 

De cursus maakt deel uit van opleidingsminor Taalwetenschap. LET OP: De cursussen (TW1V13003 Tlw-Sociolinguïstiek en EN3V18004 Eng-The Sociolinguistics of Englishes) kunnen niet beide deel uitmaken van jouw examenprogramma in verband met een inhoudelijke overlap. De student Engels die het verdiepingspakket “The Social Life of English” gekozen heeft en deze minor volgt, dient voor Sociolinguïstiek (TW1V13003) een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basisbegrippen uit de taalwetenschap
Voorkennis kan worden opgedaan met
Een inleiding in de taalwetenschap (Toren van Babel, ACC Van Taal naar Talen, Inleiding Taalwetenschap (CKI), Taal en de menselijke natuur, Van taal naar theorie), of gelijkwaardige voorkennis
Bronnen van zelfstudie
V Fromkin, R. Rodman, N. Hyams (2011). An Introduction to Language, Wadsworth, Language Learning
Verplicht materiaal
Boek
M. Meyerhoff (2011). Introducing Sociolinguistics, Routledge, 2nd edition, (Taylor & Francis Group).
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges komen thema's uit het handboek aan bod en wordt aandacht besteed aan de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Voorbereiding bijeenkomsten
Hoorcolleges: lezen van de desbetreffende hoofdstukken uit het handboek.

Werkcollege

Algemeen
In de werkcolleges bespreken studenten de huiswerkopdrachten en artikels. Ze leren wetenschappelijke literatuur zoeken en samenvaten, en maken kennis met onderzoeksmethoden en elementaire data-analyse en –presentatie.

Voorbereiding bijeenkomsten
Werkcolleges: maken van de huiswerkopdrachten en samenvatten van de artikels (verwerken in portfolio).

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging25
Minimum cijfer-

Verslag
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht van basisbegrippen, theorieën, inzichten en kernfiguren uit de sociolinguïstiek en inzicht in de relatie tussen taal en maatschappij. Het kunnen identificeren en analyseren van sociolinguïstische problemen en deze op (basisniveau) kunnen onderzoeken. Wetenschappelijk gefundeerde standpunten kunnen innemen in debatten over de relatie tussen taal en maatschappij en deze op heldere wijze kunnen verwoorden in geschreven vorm.

Deadlines
Toets: week 5 (over het eerste deel van de collegestof). Eindtoets: week 9 (over de volledige collegestof). Verslag: week 9 (samen met eindtoets), portfolio met daarin (minimaal) de huiswerkopdrachten en de bespreking van de literatuur. Dit wordt ook wekelijks bekeken tijdens het werkcollege (en betrokken in de evaluatie.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English