SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW1V13002
TW1V13002
Psychologie van taal
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. S. Avrutin
Telefoon+31 30 2536022
E-mailS.Avrutin@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Alexandropoulou
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S. Avrutin
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S. Avrutin
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
C. van den Hazelkamp, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking
Cursus maakt deel uit van opleidingsminor TLW. Werkgroepen (en colleges) mogelijk in Engels
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het verwerven van basiskennis over theoretische concepten en onderzoeksresultaten van de psycholinguïstiek, in het bijzonder mbt processen van taalbegrip en taalproductie, taalverwerving en taalstoornissen, alsmede de wisselwerking tussen het taalsysteem en andere cognitieve capaciteiten; ontwikkeling begrip van de basale onderzoeksvragen en technieken in de psycholinguïstiek; verkrijgen inzicht (op elementair niveau) in de conceptuele samenhang tussen de diverse psycholinguïstische onderzoeksgebieden.
De student maakt kennis met de algemene principes van onderzoeksontwerp, in het bijzonder het design van experimenteel taalonderzoek, en leert deze toe te passen.
Inhoud
Mensen communiceren het meest en het vaakst door middel van taal. Taalgebruik (spreken, luisteren, lezen en schrijven) is zo gewoon en alledaags, dat we vaak vergeten dat het eigenlijk een hoogst ingewikkeld en wonderbaarlijk vermogen is, met zijn eigen specifieke wetmatigheden en eigenaardigheden. Inzicht in de eigenschappen van het taalsysteem is van groot belang bij het begrijpen en verhelderen van communicatieprocessen.
Vragen die in deze cursus aan bod komen, zijn: (1) Hoe denken psychologen en taalkundigen over de structuur en werking van de menselijke geest en de plaats van het taalvermogen daarin? (2) Hoe wordt een taal geleerd; is er een verschil tussen taalverwerving door kinderen en taalverwerving door volwassenen? (3) Welke processen spelen zich af in ons hoofd wanneer we geschreven of gesproken taal waarnemen en interpreteren? (4) Welke stoornissen in het vermogen om taal te gebruiken zijn er, en hoe hangen die samen met stoornissen (verworven of aangeboren) in de hersenen? (5) Hoe en waar wordt taal in de hersenen gerepresenteerd en verwerkt, en hoe kun je dit meetbaar en zichtbaar maken? (6) Heeft taal een genetische basis? (7) Hoe houden gesprekspartners rekening met elkaar, en begrijpen ze elkaars bedoelingen?

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.

Cursus maakt deel uit van opleidingsminor TLW.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
n.v.t.
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t.
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Artikelen
Nader te bepalen
Boek
T. Harley (2010), ‘Talking the talk: Language, Psychology and Science’. Hove, etc.: Psychology Press. ISBN 978-1-84169-340-8
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges en werkgroepen zullen deels in het Engels worden gegeven, maar studenten mogen altijd vragen stellen, en participeren in de discussie, in het Nederlands. Studenten mogen werkstukken en het tentamen zowel in het Nederlands als in het Engels inleveren.

Voorbereiding bijeenkomsten
hoorcollege: bestuderen opgegeven leesstof, vragen over de stof formuleren; werkcollege: bestuderen leesstof, vragen daarover formuleren, schriftelijk uitwerken van huiswerkopdrachten.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
kennis van de verplichte leesstof; adequate uitwerking van opdrachten

Deadlines
NB Dit geldt voor alle toetsen

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English