SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL1V18004
TL1V18004
Intercultureel Leren voorbereiding SEM II
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL1V18004
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondrs. E.N. Besamusca-Douwes
Telefoon+31 30 2539170
E-mailE.N.Besamusca@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R.M. Beerkens, MA
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. E.N. Besamusca-Douwes
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.N. Besamusca-Douwes
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (04-02-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
• Studenten bewust maken van het leerproces dat ze doormaken als ze naar het buitenland gaan, en daarmee het effect van de internationale en interculturele leerervaring vergroten;
• Studenten bewust maken van hun eigen vaardigheden na een buitenland ervaring, zodat zij in staat gesteld worden deze in te zetten bij de arbeidsmarkt oriëntatie en het solliciteren naar een baan of plaats in een masterprogramma
Inhoud
De cursus valt in drie delen uiteen: voorafgaand, tijdens en na afloop van het verblijf in het buitenland. De module na terugkomst vindt plaats in het volgende collegejaar en het volgen van deze bijeenkomst (en een geldige inschrijving bij de UU) is verplicht.
 
Module 1 - Intercultureel leren.
Deze module is bedoeld om je kennis te laten maken met de basisconcepten van interculturele communicatie en competentie. Door het bespreken van theorieën en het doen van oefeningen willen we je zelfbewustzijn vergroten. We besteden aandacht aan je waarneming en begrip van de Ander. Tenslotte gaan we in op je voorbereidingen en verwachtingen van je verblijf in het buitenland.
 
Module 2 - Interculturele reflectie
In deze module krijg je tijdens je verblijf in het buitenland opdrachten die er op gericht zijn je reflectie tijdens je verblijf te verdiepen: wat ik aan het leren ben?
We zullen je verwachtingen van vóór het vertrek opnieuw bekijken en je meer vertrouwd maken met je omgeving in de gastland. Je wordt uitgenodigd om je persoonlijke ervaringen in het buitenland te beschrijven en erover na te denken in termen van kennis, attitudes en vaardigheden.
 
Module 3  - Reflectie op intercultureel leren
Deze module vindt plaats na terugkomst. Het doel is tweeledig. Ten eerste krijg je de gelegenheid om nogmaals te reflecteren op je ervaringen in het buitenland en deze te delen met anderen. Anderzijds is deze module bedoeld om (interculturele) competenties te benoemen. We willen ons concentreren op het verbeteren van de vaardigheden die je hebt opgedaan en beoordelen hoe deze je kunnen helpen in je verdere loopbaan. Hoe kun je je internationale ervaring bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek het best voor het voetlicht brengen?    

Let op: deze cursus is alleen voor studenten met een leerovereenkomst met een buitenlandse universiteit waar een semester onderwijs gevolgd gaat worden! 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 60 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Studenten hebben zich georiënteerd op de taal en de cultuur van het land waar ze zullen studeren
Bronnen van zelfstudie
Michael Agar (1996) Language Shock: Understanding The Culture Of Conversation.
Verplicht materiaal
Literatuur
zie cursushandleiding
Kosten materiaal:25,00
Werkvormen
Individueel

Algemeen
tijdens verblijf in buitenland

Workshop

Algemeen
Voorafgaand aan en na afloop van buitenlands verblijf. De twee workshops worden aangeboden buiten de normale roostering om. Individuele begeleiding is op afstand via online communicatie.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten hebben een leerovereenkomst met een buitenlandse universiteit waardoor ze een semester aan deze universiteit onderwijs gaan volgen.
Studenten schrijven, mede op basis van inzichten uit gelezen literatuur en workshops, reflectieverslagen voor, tijdens en na afloop van buitenlandsverblijf.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten geven peer feedback op elkaars reflectieopdrachten.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging34
Minimum cijfer5,5

Opdracht(en) 2
Weging33
Minimum cijfer5,5

Opdracht(en) 3
Weging33
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In de opdrachten laat de student zien op basis van de inzichten uit de cursus en de gelezen literatuur de ontwikkeling van zijn/haar eigen leerproces in het buitenland adequaat te kunnen beschrijven en analyseren in het licht van de eigen ambities voor de toekomst (opleiding en arbeidsmarkt).

Deadlines
zie cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English