SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC1V14002
TC1V14002
De macht van smaak en geld. Zeggenschap over culturele uitingen
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC1V14002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. I.M. Hoofd
Telefoon030-2536247
E-mailI.M.Hoofd@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. I.M. Hoofd
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.M. Hoofd
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Lelieveldt
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten kennen de basisbegrippen en enkele debatten van de wetenschappelijke bestudering van kunst, cultuur en media.
Een student die de cursus met succes heeft afgerond kan:
-    een onderzoeksopzet maken voor een paper op basis van vergelijking van wetenschappelijke artikelen:
-    een onderzoeksvraag formuleren
-    materiaal verzamelen, ordenen en interpreteren (gebruik van wetenschappelijke bibliotheek)
-    argumenten geven die een conclusie van een onderzoek ondersteunen
-    de onderzoeksvraag beantwoorden
-    een academisch paper schrijven
-    bevindingen adequaat verantwoorden
-    in helder en correct Nederlands
-    een goede bibliografie aanleggen
Inhoud
Wie bepaalt hoe culturele uitingen (zoals bijvoorbeeld toneelstukken, computerspelletjes, tentoonstellingen, websites, films, TV-programma's) er in de praktijk uit zien? Is het de kunstenaar of het publiek, zijn het de geldschieters of de producenten? Hoe bepalend zijn sekse, klasse en etniciteit en wat is de invloed van commercie en subsidiegevers? Zijn culturele machtsverhoudingen door de tijd heen verschoven? Zijn nieuwe media (bijvoorbeeld internet) democratischer dan oudere? In hoeverre is de 'culturele consument' vrij in haar keuze? Deze vragen hebben betrekking op de complexe relaties tussen makers, werk en cultuurgebruikers in de instanties die deze processen beïnvloeden. In deze cursus maken studenten kennis met de problematiek van macht en onmacht in de praktijk van diverse culturele uitingen.  Deelnemers krijgen de opdracht een culturele uiting naar keuze in het licht van de besproken teksten en vraagstukken te analyseren.

NB deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars TCS en LAS

De cursus biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op de volgende TCS-hoofdrichtingen:
-   Nieuwe Media en Digitale Cultuur (inclusief digitale kunst)
-   Film- en Televisiewetenschap
-   Postcolonial and Gender Studies 
-   Kunst, Cultuur en Geschiedenis (inclusief dans & theater)
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:30,00
Aanbevolen materiaal
In overleg met docent
CJP (tbv theater - en filmvoorstellingen en museumbezoek)
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English