SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC1V13004
TC1V13004
Rechtvaardige wereld: globalisering en burgerschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC1V13004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
ContactpersoonD.K Düring, MA
E-mailD.K.Düring@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
D.K Düring, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Schenk
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student heeft kennis en inzicht verworven in relevante filosofische en historische studies en debatten over rechtvaardigheid en globalisering en heeft zich zo georiënteerd op deze vakgebieden.
Een student die de cursus met succes heeft afgerond kan:
-   een onderzoeksopzet maken voor een paper op basis van vergelijking van wetenschappelijke artikelen:
-   een onderzoeksvraag formuleren
-   materiaal verzamelen, ordenen en interpreteren (gebruik van wetenschappelijke bibliotheek)
-   argumenten geven die een conclusie van een onderzoek ondersteunen
-   de onderzoeksvraag beantwoorden
-   een academisch paper schrijven
-   bevindingen adequaat verantwoorden
-   in helder en correct Nederlands
-   voorzien van een goede bibliografie
 
 
Inhoud
Leven wij in een rechtvaardige wereld?  In deze cursus maken studenten kennis met  filosofische en historische studies naar het streven naar een rechtvaardige wereldorde. Historici onderzoeken vaak de moeizame praktijk en de (on)haalbaarheid van mondiale rechtvaardigheid. Filosofische rechtvaardigheidstheorieën gaan daarentegen veelal over de principes en concepten die ambitieuze programma’s voor een betere wereld denkbaar maken. Deze cursus laat beide benaderingen zien , en introduceert zo de student in zowel historische als filosofische studie van het rechtvaardigheidsvraagstuk. Hoe zou een rechtvaardiger wereld er eigenlijk uitzien? Wat zijn rijkere landen aan armere verplicht? Welke rol spelen instituties? Hebben consumenten ook verplichtingen om zorg te dragen voor een eerlijker wereldhandel? Brengt globalisering rechtvaardigheid dichter bij? En behoort een betere wereld wel tot de mogelijkheden, gegeven de historisch gegroeide praktijken? Na een algemene inleiding bespreken we aan de hand van vijf mondiale verdelingsvraagstukken (armoede, grondstoffen, eerlijke handel, klimaat en migratie) de manier waarop historici en filosofen te werk gaan. Aan het eind van de cursus heeft de student  inzicht in de complexe praktijken en morele dilemma’s rond deze vraagstukken.
 
Deze opdracht is voor TCS studenten verplicht.  In deze cursus maakt de student kennis  de volgende hoofdrichtingen:
•              Filosofie, politiek en maatschappij
•              Internationale betrekkingen
•              Postcolonial and Gender Studies

Deze cursus is bedoeld voor eerstejaars studenten TCS en LAS.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging10
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English