SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SP1V17001
SP1V17001
Español 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeSP1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands, Spaans
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonS. Canto, MA
E-mailS.Canto@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Contactpersoon van de cursus
S. Canto, MA
Overige cursussen docent
Docent
S. Canto, MA
Overige cursussen docent
Docent
K. Koolsbergen, MA
Overige cursussen docent
Docent
drs. C. Navarrete Munoz
Overige cursussen docent
Docent
M.C. Ripa de la Concepción
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De cursus bereidt de student voor om te kunnen communiceren met native speakers van het Spaans.
Door middel van een taakgerichte benadering wordt de student in staat gesteld zijn/haar communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast werkt de student aan het ontwikkelen van interculturele competenties en meer algemene competenties, waaronder leervaardigheden.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om Spaans te spreken op A1 niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen.
Het communicatieve karakter van de cursus draagt bij aan het ontwikkelen van de vaardigheid om op een constructieve manier te communiceren en verschillende standpunten kenbaar te maken en te begrijpen, waarbij ook de ontwikkeling van interculturele bemiddeling en intercultureel begrip gestimuleerd wordt. Op deze manier wordt de student voorbereid om op een efficiënte en constructieve manier deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt in samenlevingen die steeds diverser worden.
Inhoud
Deze cursus is niet bedoeld voor studenten culturele antropologie. Wij raden deze studenten van harte aan om zich voor de voor hen bedoelde cursus Spa-Español para antropología SP1V17005 in te schrijven.

In de colleges komt een breed scala aan activiteiten en culturele situaties aan bod, waarin de student een actieve rol speelt en waardoor de samenwerking met andere studenten wordt gestimuleerd. De hiervoor gebruikte lesmethode is Gente Hoy 1 [hfst. 1-7].
Tijdens de cursus werkt de student aan een portfolio dat taken en opdrachten bevat die aanzetten tot reflectie, zelfstandig werken (zelfstudie, zelfcorrectie) en het toepassen van strategieën om de opgedane kennis en vaardigheden te versterken.
Ingangseisen
Voorkennis
Geen
Als je al voorkennis hebt van het Spaans, neem dan minimaal 4 weken vóór het begin van de cursus contact op met de cursuscoördinator om een niveautest te doen. Met behulp van deze test kan worden vastgesteld of deze cursus geschikt voor je is.
Verplicht materiaal
Boek
Gente Hoy 1, Libro del alumno. Martín Peris, E. & N. Sans Baulenas (ISBN: 9789463250054).
Kosten materiaal:60,00
Boek
Lectura en español [via Blackboard
Aanbevolen materiaal
Boek
Gramática Básica del Estudiante de Español, R. Alonso Raya. Intertaal uitgeverij (2011). ISBN: 9789460303173
Boek
Praktische grammatica Spaans, Halm e.a., Intertaal uitgeverij b.v. (2015).
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
In de colleges gaat de student met de inhoud en de opdrachten uit het boek aan de slag. Afhankelijk van de opdracht werkt hij/zij in tweetallen of bereidt hij/zij bijvoorbeeld een groepspresentatie voor. Voor deze cursus geldt aanwezigheidsplicht (90%).

Voorbereiding bijeenkomsten
In de voorbereiding voor de colleges komen alle vaardigheden aan bod. Wat er dient te worden voorbereid, staat aangegeven op het huiswerkprogramma, dat bij aanvang van de cursus in Blackboard beschikbaar zal zijn.

Bijdrage aan groepswerk
Alle studenten die deelnemen aan de cursus hebben de mogelijkheid om in groepjes samen te werken aan een opdracht. Er zullen vaste groepjes gemaakt worden om te werken aan de verschillende onderdelen van de cursus, maar tijdens de colleges zullen er afhankelijk van de opdrachten ook incidenteel tweetallen of groepjes gevormd worden.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging25
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging25
Minimum cijfer5

Beoordeling
Zie cursushandleiding

Deadlines
NB dit geldt voor alle toetsen.
Het programma en de deadlines worden aan het begin van de cursus bekend gemaakt, via Blackboard.

Aspecten van academische vorming
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English