SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI2V17003
LI2V17003
Mythos & Logos: Antieke Mythen in de Europese Literatuur. Betekenis en context
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI2V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S.P. van Bommel
E-mails.p.vanBommel@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.P. van Bommel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
K.A. van der Starre
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student verwerft begrip van de betekenis van antieke mythen voor de West-Europese literatuur en geschiedenis;
- De student leert de invloed van de moderniteit op het culturele bewustzijn van het Westen begrijpen;
- De student leert individuele literaire verwerkingen van mythologische thema’s interpreteren in hun culturele en historische context.
Inhoud
Deze cursus onderzoekt de rol die antieke mythen spelen in klassieke Griekse en Romeinse literatuur zowel als in moderne Europese literatuur. Neutraal gezien verwijst de term ‘mythe’  naar een traditioneel, legendarisch verhaal waarmee mensen en culturen uitdrukking geven aan hun begrip van de wereld en van zichzelf. Belangrijker echter zijn de diepere connotaties van het begrip ‘mythe:’ de connotaties van onwaarheid, het onbekende, het irrationele, bedrog, overtreding, extase, wreedheid en dood. Aan de begin van de cursus wordt onderzocht onder welke invloeden het concept ‘mythe’ in de klassieke oudheid dit opmerkelijke assemblage aan connotaties verwierf. Vervolgens worden hoogtepunten uit de moderne West-Europese literatuurgeschiedenis geanalyseerd om inzicht te krijgen in de specifieke betekenis die mythes verwierven onder invloed van de opkomst van de moderne samenleving. Een terugkerend thema in de cursus is de oppositie tussen het ‘Apollinische’ en het ‘Dionysische,’ een oppositie die door de gehele Westerse literatuurgeschiedenis wordt getraceerd, van de oudheid tot aan onze eigen tijd.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis hebben van basisconcepten van literatuurwetenschap en analytisch instrumentarium kunnen hanteren.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Lit-Eurolit 1 (LI1V17001);
Lit-Close Reading (LI1V13002);
Lit-Eurolit 2 (LI1V17002).
Verplicht materiaal
Boek
Ovidius, Metamorphosen, vertaald door M. d'Hane-Scheltema, Metamorphosen, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam
Boek
Thomas Mann, De dood in Venetië en andere verhalen, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2009
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges wordt een literaire tekst waarin een klassieke mythe verwerkt is in detail geanalyseerd. Tevens is er een klein aantal hoorcolleges waarin de overkoepelende thema's van de cursus worden behandeld. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht van 90%. NB dit geldt voor alle werkvormen.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten bestuderen voorafgaand aan elk werkcollege de te behandelen tekst.

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English