SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3IS
INFOB3IS
Intelligente systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB3IS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. T.B. Klos
Telefoon030-2534042
E-mailT.B.Klos@uu.nl
Docenten
Docent
drs. J.D. Fokker
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Yolum
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen:
  • Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in PROLOG) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus.
  • Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van kennis en het redeneren over kennis.
  • Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten.
  • Het kunnen modelleren van onzekerheid en het kunnen ontwerpen en bouwen van agenten die met onzekerheid redeneren.
Inhoud
Bij het vak Intelligente Systemen maak je kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie. Centraal daarbij staat het agent-paradigma, dat machine-intelligentie bestudeert aan de hand van eigenschappen als "doelgerichtheid", en "autonomie". Deze eigenschappen worden geacht karakteristiek te zijn voor intelligente agenten. Onze benadering staat in de logische traditie binnen AI, die stelt dat voor het kunnen programmeren van intelligente agenten het van belang is formele modellen ("logica's") te ontwikkelen die beschrijven volgens welke wetmatigheden agenten redeneren, en tot "rationele" keuzes en acties komen. Met name zullen we kijken naar het gebruik van eerste-orde logica voor het representeren van kennis, het redeneren over kennis, en het plannen van acties ter vervulling van doelen van intentionele agenten. In het bijbehorende practicum leer je omgaan met de programmeertaal Prolog, waarin het uitgangspunt is dat eerste-orde logica niet alleen kan worden gebruikt om te representeren, te modelleren en te redeneren, maar ook direct om te programmeren. Als aanvulling op de puur logische benadering van kennisrepresentatie zal worden ingegaan op het modelleren van onzekere kennis, zoals in Bayesiaans redereren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
'Artificial Intelligence, A modern Approach' (derde editie), S. Russell en P. Norvig, Prentice Hall, 2015
Boek
'Learn Prolog Now!', Patrick Blackburn, Johan Bos en Kristina Striegnitz, beschikbaar op http://lpn.swi-prolog.org/lpnpage.php?pageid=top
Aanbevolen materiaal
Software
SWI-Prolog (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English