SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1IUW
INFOB1IUW
Informatie-uitwisseling
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1IUW
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C. van Nimwegen
Telefoon+31 30 2533922
E-mailC.vanNimwegen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. R.J. Beun
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. P. van Kranenburg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van Nimwegen
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Doel: Het verkrijgen van inzicht in de basisbegrippen, -structuren en -interactieprotocollen die een rol spelen in de informatieuitwisseling tussen menselijke systemen en computersystemen.
Vaardigheden:  Webdesign, toepassing basisprincipes van communicatie
Inhoud
In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie. Mensen communiceren onderling al dan niet via computersystemen – denk aan een alledaags gesprek en het gebruik van social media. Maar mensen communiceren ook via gebruikersinterfaces met computers – we spreken dan over mens-computer interactie. En tot slot communiceren computers ook onderling in netwerken van verschillende computersystemen. In dit vak zullen we deze verschillende vormen van informatieuitwisseling bestuderen en ingaan op de overeenkomsten en verschillen.
Specifieke onderwerpen die aan de orde komen:  Communicatienetwerken en -protocollen, gelaagdheid van communicatie, beveiliging, medium en modaliteit, symbolen, verbale en non-verbale communicatie, dialogen, argumentatie, groepscommunicatie, social media.
Overgangsregeling:  Dit vak komt in de plaats van het vroegere vak Webdesign.
Ouderejaars Informatiekunde die eerder het vak Webdesign deden mogen Informatie-uitwisseling eventueel in hun profileringsruimte opvoeren, maar niet als ze ook al Computerarchitectuur&Netwerken en/of Cognitie&Communicatie hebben gedaan. Het nieuwe vak heeft namelijk overlap met WD en met NW en met CC. Heb je twee van deze vakken gedaan dan is de overlap te groot om IUW nog te mogen opvoeren in de profileringsruimte.
Studenten Informatica mogen dit vak niet opvoeren als ze ook het vak Webtechnologie doen.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
- Cowley, J. (2012) Communications and Networking: an Introduction. London: Springer-Verlag. (2de editie) - Extra artikelen
Software
Dreamwaever
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English