SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1DM
INFOB1DM
Datamodelleren
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1DM
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.J. Overbeek
E-mailS.J.Overbeek@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.J. Overbeek
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.J. Overbeek
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOB1DM
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De student zal na afloop van het vak:
  • Concepten, regels en principes voor het modelleren van conceptuele datamodellen kennen en deze doelgericht in de praktijk kunnen brengen.
  • In staat zijn om conceptuele datamodellen te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen, alsmede reeds ontworpen modellen kunnen analyseren en op gedifferentieerde wijze kunnen beoordelen.
  • Op competente wijze kunnen omgaan met computergebaseerde tools waarmee conceptuele datamodellen ontworpen kunnen worden.
  • Zelf een database kunnen ontwerpen in de context van een realistische casus met behulp van database management software.
Inhoud
De cursus Datamodelleren laat de student kennis maken met het ontwerpen van databases, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op conceptuele datamodellering. Databases zijn alomtegenwoordig in de huidige informatiemaatschappij en behoren tot de kern van (webgebaseerde) bedrijfsmatige applicaties, waartoe onder andere beslissingsondersteunende systemen, Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en Customer Relationship Management (CRM) systemen behoren. Kennis van conceptueel datamodelleren wordt opnieuw aangesproken in vervolgvakken van het Informatiekunde curriculum, waartoe de vakken Informatiesystemen en Organisaties en ICT behoren.
De conceptuele modelleertalen die in de cursus behandeld worden, zijn: Entity-Relationship Modelling (ERM), Data Flow Diagramming (DFD) en Unified Modeling Language (UML) klassendiagrammen. Van deze talen zullen de modelleerconcepten, de fundamentele modelleerprincipes, alsmede de regels voor het construeren van syntactisch correcte en semantisch zinvolle modellen worden behandeld en zal de student er in praktische oefenopgaven mee aan de slag gaan. Aan de hand van concrete voorbeelden worden typische valkuilen bij het ontwerpen van conceptuele datamodellen besproken en wordt er gediscussieerd over mogelijke oplossingen hiervoor. In het practicum zullen de studenten in groepsvorm aan de slag gaan om een database te ontwerpen in de context van een praktijkcasus.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Software
MS-Office
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English