SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2103
GEO1-2103
Duurzame Ontwikkeling
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sustainable Development;
Contactpersoondrs. L.H.G. Rockx
E-maill.h.g.rockx@uu.nl
Docenten
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. L.H.G. Rockx
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.P. Schot
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 08:00 t/m 24-06-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 08:00 t/m 21-08-2018 23:59
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
  • een beschrijving te geven van de karakteristieken van de belangrijkste mondiale duurzaamheidsvraagstukken en van het multidisciplinaire karakter van deze vraagstukken;
  • de oorzaken en consequenties van de vraagstukken en de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen weer te geven;
  • te reflecteren op de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen.
Inhoud
Centraal staat het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ dat internationaal als leidraad voor toekomstig handelen is geaccepteerd. Dit begrip omvat zowel een analyse van, als een beleid voor, mondiale vraagstukken van milieu, economie en sociale rechtvaardigheid. Het begrip problematiseert de relatie tussen locale en mondiale vraagstukken, de belangenconflicten die daarbij een rol spelen, de relatie tussen de westerse en niet-westerse wereld, de relatie tussen wetenschappelijke kennis en technisch, economisch en politiek handelen, alsmede de waardensystemen die bij het zoeken van oplossingen aan de orde zijn. Met dit begrip als referentiepunt behandelt deze cursus een aantal mondiale duurzaamheidsvraagstukken die vrijwel dagelijks in discussie zijn.
De cursus is gestructureerd rond het boek Living in the environment van Tyler Miller. Dit boek start met een Inleiding over milieuproblemen, oorzaken daarvan en de relatie met duurzame ontwikkeling. Daarna worden de basisprincipes behandeld van de ecologie, de studie van de interactie van levende organismen (mensen, planten, dieren) met hun omgeving (het milieu) die de basis vormt voor het denken over duurzame ontwikkeling. Vervolgens wordt in een viertal blokken ingegaan op het duurzaam omgaan met biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en menselijke maatschappijen. Hierbij komt een groot aantal onderwerpen, principes en feiten aan bod welke kunnen worden beschouwd als basiskennis voor de Milieuwetenschappen (Body of Knowledge).

Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):
  • Bachelors thesis MNW (GEO3-2138)
  • Module op Maat MNW (GEO3-2144)
  • Bachelors thesis MMW (GEO3-2137).
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Van onderstaande literatuur kan óf het e-book óf de geprinte versie worden gebruikt. Binnenkort zullen beide versies via www.studystore.nl worden aangeboden.
Literatuur
MindTap Environmental Science, 1 term (6 months) Printed Access Card for Miller/Spoolman’s Living in the Environment, Pub Date: 1/1/2017, List Price: £59.99
ISBN:9781337112499
Literatuur
Miller/Spoolman - Bundel: Living in the Environment, 19th + MindTap Environmental Science, 1 term (6 months) Printed Access Card, 19th Edition BP, Avail:1/1/2017, List Price £74.99
ISBN:9781337579650
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Zelfstudie (boek Tyler Miller), hoorcolleges, werkcolleges, bijeenkomsten waarin vragen kunnen worden gesteld en twee toetsen.
Er zijn twee bijeenkomsten per week. Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-4 uur.

Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-4 uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding van de hoorcolleges dient de bijbehorende literatuur doorgenomen te worden.

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Werkcolleges dienen actief voorbereid te worden. Toelichting hierover wordt tijdens de cursus gegeven.

Bijdrage aan groepswerk
Bij groepswerk gelijke en actieve individuele bijdrage

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Wat wordt er beoordeeld?
Kennis van en inzicht in:
• de karakteristieken van mondiale duurzaamheidsvraagstukken
• de oorzaken en consequenties van de vraagstukken
• de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen
• de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen
Toetsonderdelen: twee toetsen. Actieve deelname aan werkcolleges en oefentoetsen (in Blackboard) is verplicht.

SluitenHelpPrint
Switch to English