SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14003
GE2V14003
Reis om de wereld met zeven multinationals
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. A.M.C.M. Bouwens
Telefoon+31 30 2536473
E-mailbram.bouwens@let.uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.M.C.M. Bouwens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.M.C.M. Bouwens
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAB: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht in ontstaan en functioneren van multinationale ondernemingen in bedrijfshistorisch perspectief. Een analyse van economische, sociale en politieke belangen in hun onderlinge samenhang en de rol van het bedrijfsleven in dit krachtenveld.
Inhoud
Wat is een leven zonder bier, licht of geld? Ook benieuwd naar de macht van het bedrijfsleven en de zichtbare of verborgen invloed van grote multinationale ondernemingen op ons dagelijks leven? In de cursus ‘Reis om de wereld met zeven multinationals’ staan zeven internationaal opererende ondernemingen centraal die met hun producten en diensten een belangrijk stempel drukken op de wereldeconomie. Hoe zijn deze giganten ontstaan en wat is hun impact op politieke, economische en sociale ontwikkelingen in de wereld? De cursus biedt inzicht in de macht en onmacht van de grootste spelers van het bedrijfsleven en laat zien hoe deze ondernemingen kansen grijpen, problemen het hoofd bieden en in de samenleving functioneren. Thema’s die aan de orde komen zijn: de dictatuur van het merk, duurzaam ondernemen en derde wereldproblematiek, politiek en bedrijf, de bankencrisis, de kunst van het fuseren, innovatie en kennistransfer en internationale arbeidsverdeling.  Deze thema’s zullen in het hoorcollege toegelicht worden aan de hand van bekende Nederlandse ondernemingen. In de werkgroepen zullen de thema’s verder uitgewerkt worden aan de hand van internationale literatuur, waarbij ook niet-Nederlandse multinationale ondernemingen aan de orde zullen komen. Deze werkgroepen bieden de student de mogelijkheid tot theoretische verdieping, discussie en reflectie.

Het hoorcollege van deze cursus is in het Engels. Wanneer er één werkgroep is, zijn de colleges en de discussies in de werkgroep ook Engels; wanneer er twee werkgroepen zijn, is er één Engelstalige werkgroep. De toetsing is voor Nederlandse studenten naar keuze in het Engels of het Nederlands.

Early Exit option for international exchange students (5 ECTS)
 
Exchange students who are required to return to their home university before January, are allowed to choose an Early Exit option for this course. The Early Exit option means that students can finish the course before Christmas break, receiving 5 ECTS for the course. Students must make arrangements with the course coordinator at the start of the course.

 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt later bekendgemaakt
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging15
Minimum cijfer-

Paper
Weging70
Minimum cijfer-

Presentatie
Weging15
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English