SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V13004
GE2V13004
Genocide na 1945: nooit meer?
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V13004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonI. Vukusic
E-maili.vukusic@uu.nl
Docenten
Docent
I. Vukusic
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
I. Vukusic
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Inzicht op inleidend niveau van processen van vervolging, massamoord en genocide in de twintigste eeuw, met name het naoorlogse tijdperk;
  • Kritische reflectie over een bepaald verschijnsel met behulp van een thematische focus en theoretische inzichten uit de sociale wetenschap;
  • Presentatie van onafhankelijke argumenten op basis van eigen onderzoek.
Inhoud
Over deze cursus
In 1948 nam de VN het Verdrag inzake de Voorkoming en Bestraffing van Genocide aan. Ondanks de belofte om genociden te voorkomen, hebben sindsdien talrijke gevallen van genocide plaatsgevonden, onder andere in Cambodja, Rwanda en Joegoslavië. In deze cursus staat de vraag centraal hoe en waarom dit kon gebeuren. De cursus zal vergelijkenderwijs aandacht worden besteed aan de internationale context, aan de betrokken politieke elites en de binnenstatelijke machtsverhoudingen, aan ideologie, bureaucratie en geweld, en aan enkele aspecten van cultuur en gender. Tenslotte wordt stilgestaan bij ontkenning, erkenning en verwerking, en bij bestraffing en preventie. Afgezien van secundaire studies, zal de cursus gebruik maken van primaire documenten, zoals VN-documenten, diplomatieke correspondentie, ooggetuigenverslagen, en memoires. De cursus zal worden afgrond met een essaytentamen en een opdracht, bestaande uit een boekbespreking.

Het hoorcollege van deze cursus is in het Engels. Wanneer er één werkgroep is, zijn de colleges en de discussies in de werkgroep ook Engels; wanneer er twee werkgroepen zijn, is er één Engelstalige werkgroep. De toetsing is voor Nederlandse studenten naar keuze in het Engels of het Nederlands.

Deze cursus heeft inhoudelijke overeenkomsten met de cursus Genocide in vergelijkend perspectief (niveau 3, code GE3V17045). Het is daarom niet toegestaan beide cursussen te volgen en af te ronden. 
 
Ingangseisen
Je moet minimaal 37,5 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Verplicht materiaal
Literatuur
Adam Jones, 'Genocide. A comprehensive introduction. Third edition (2016). (Ook omschreven in de syllabus en in de volgende link: http://www.genocidetext.net
Aanbevolen materiaal
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt actieve participatie verwacht. Bij onverhoopte afwezigheid dient de docent daarvan tevoren op de hoogte te worden gesteld. Toetsing vindt plaats aan de hand van een boekrecensie en een tentamen.

Werkcollege

Toetsen
Essay
Weging33
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging67
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English