SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE1V14004
GE1V14004
Introductie in de geschiedenis van de oudheid
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE1V14004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. S.L.M. Stevens
Telefoon4729
E-mails.stevens@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. J.H. Blok
Overige cursussen docent
Docent
K. Boers
Overige cursussen docent
Docent
G.P.M. Dekkers
Overige cursussen docent
Docent
P.H.A. Houten, MA
Overige cursussen docent
Docent
J.Z. van Rookhuijzen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het verwerven van kennis over, en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen tijdens de Oudheid; inzicht in centrale historiografische vraagstukken van deze periode; kennis van verschillende typen bronnenmateriaal die in de studie van Oudheid worden gebruikt.
Inhoud
Let op: Je hoeft geen groepsvoorkeur aan te geven. Je wordt door de opleiding in een werkgroep geplaatst.
 
In deze cursus wordt de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten en van de Grieks-Romeinse Oudheid behandeld. Daarbij zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op politiek, sociaal-economisch, religieus en cultureel gebied. Tijdens de hoorcolleges zal de handboekstof mede aan de hand van beeldmateriaal worden toegelicht en aangevuld. In de werkcolleges wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten van de Griekse en Romeinse geschiedenis. Op basis van antieke bronnen en moderne literatuur zullen bepaalde thema's van de Griekse en Romeinse geschiedenis nader bestudeerd worden en wordt inzicht gegeven in de huidige wetenschappelijke debatten. Verder wordt er aandacht besteed aan het belang van materiële cultuur voor de studie van de Oudheid en is er in het kader daarvan een materiaalpracticum in het Universiteitsmuseum. Ook vindt er een excursie plaats naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens werkcolleges vindt wekelijkse discussie van studieopdrachten plaats.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding hoorcolleges en werkcolleges: lezen handboek en maken van studieopdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de bespreking van de studieopdrachten.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Zie reader bij de cursus

Deadlines
Zie reader bij cursus

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English