SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB1-L-DHV
DB1-L-DHV
Lijn Diagnostische en handvaardigheden jaar 1
Cursus informatie
CursuscodeDB1-L-DHV
Studiepunten (ECTS)6,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Faculteit Diergeneeskunde;
Contactpersoondrs. M.B.H.M. Duijvestijn
E-mailm.duijvestijn@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.M. Diaz Espineira
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.B.H.M. Duijvestijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.H. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
drs. G. van Straten
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Swildens
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (03-09-2018 t/m 16-08-2019)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 09:00 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In Leerlijn-DHV-1 maakt de student kennis met het natuurlijk gedrag van diverse diersoorten en direct daaruit voortvloeiend de wijze waarop met deze diersoorten om te gaan. Ook leert de student bedrijfsspecifieke diergegevens interpreteren ( mn van belang bij de landbouwhuisdieren).Lijn DHV-1 leert de student het uitvoeren van en verkrijgen van inzicht in alle aspecten van het klinisch en aanvullend onderzoek. Een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen bij deze cursus staat vermeld in de studiewijzer.
Inhoud
Lijnonderwijs DHV omvat een introductie van het natuurlijk gedrag en bedrijfsspecifieke kenmerken van diverse diersoorten en vervolgens het op de juiste wijze leren omgaan met deze verschillende diersoorten. Vervolgens wordt een start gemaakt met het leren uitvoeren van het algemeen klinisch- en aanvullend onderzoek van deze diersoorten op een gestructureerde en professionele wijze.

Studenten verkrijgen inzicht in de plaats van de diagnostiek, het diagnostisch proces en de betrouwbaarheid van de aldus verkregen gegevens. Aan de hand van diergeneeskundige problemen zal het diagnostisch proces inzichtelijk gemaakt worden. Vervolgens zullen de diverse diagnostische disciplines geïntroduceerd worden met betrekking tot het noodzakelijke vervolgonderzoek aan deze patiënten. Van het klinisch onderzoek zal de definiëring van de vraag, de anamnese, en het algemeen onderzoek aan de orde komen. Binnen de laboratoriumdiagnostiek zal aandacht worden besteed aan verantwoorde monstername (en conservering daarvan) en de principes van veel gebruikte analyse methoden (microbiologisch, serologisch, hematologisch, chemisch, enzymatisch, immunologisch, morfologisch / pathologisch). Ook interpretatie van uitslagen (diagnostische betrouwbaarheid) wordt in de laboratorium diagnostiek nadrukkelijk behandeld. Diagnostiek aan weefsels of aan het dode dier kan veel inzicht geven in de oorzakelijke achtergrond van een ziektebeeld. In de Lijn DHV worden de mogelijkheden van de pathologische diagnostiek gegeven, en wordt ook aandacht besteed aan hygiëne en sectietechnieken. Van de beeldvormende diagnostiek zullen de principes en toepassingen van echografie en röntgenopnames worden behandeld, alsmede het gebruik van CT, MRI en scintigrafie, de meer gespecialiseerde technieken.

In het gelijktijdig lopende blokonderwijs wordt vervolgens uitgebreider stilgestaan bij de diagnostische mogelijkheden van het onderzoek in de betreffende orgaan systemen. Na afronding van de lijn DHV is de student in staat om op verantwoorde wijze een diagnostisch plan op te stellen en uit te voeren. Behalve middels schriftelijke toetsing zal hiertoe in een periode van 3 jaar 2 maal een vaardigheidstoets (de zgn. stationstoets) worden afgenomen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
De student kan alleen deelnemen aan de stationstoets als
de verplichte practica mbt. vaardighedenonderwijs uit de blokken en lijnen zijn gevolgd.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Voorkennis voor dit vak wordt opgebouwd door het onderwijs in de blokken en lijnen te volgen en met goed gevolg af te ronden. Ook alle practica, met name de diergebonden practica, zijn essentiële voorkennis.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Anamnese en lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren, Rijnberk & De Vries
Boek
Laboratorium diagnostiek, Kool-van der Woude
Boek
Het klinisch onderzoek van paard en landbouwhuisdieren, Kuiper en Van Nieuwstadt
Syllabus
Beeldvormende diagnostiek, bachelor Diergeneeskunde
Diverse
Voor overige aanbevolen literatuur: zie studiewijzer
Werkvormen
Begeleide zelfstudie

Algemeen
BZSO1: Gedrag varken, rund en schaap
De begeleide zelfstudie is diergebonden onderwijs en derhalve verplicht onderwijs.

Hoorcollege

Practicum

Algemeen
Onderwijs waarvoor (levende) proefdieren of dierlijk materiaal worden ingezet is verplicht onderwijs voor iedere student.

Practicum 14

Algemeen
Naast alle diergebonden practica is ook practicum 14 verplicht.

Toetsen
Toets Diagnostiek
Weging75
Minimum cijfer5,5

Gedrag, hanteren, fixeren, sectorkennis
Weging25
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English