SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14104
CI3V14104
Mobiele communicatie
Cursus informatie
CursuscodeCI3V14104
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:

de historische, politieke, economische, sociale en/of culturele context van mobile communicatie typeren.
onder begeleiding een (auto)etnografisch onderzoek uitvoeren naar een mobiel communicatiefenomeen.
een onderzoeksopzet mondeling presenteren bestaande uit de probleemstelling, wetenschappelijke relevantie, een beknopt theoretisch kader en een uitgewerkte (auto)etnografische methode.
de methode én analyse van etnografisch onderzoek op wetenschappelijke verantwoorde wijze rapporteren.
Inhoud
In relatief korte tijd is het media- en communicatielandschap vrijwel volledig 'gemobiliseerd'. In ons dagelijks handelen spelen mobiele draadloze communicatie-apparaten inmiddels een niet meer weg te denken rol. We gebruiken mobiele media in onze sociale interactie met elkaar, voor internet browsing, voor onze nieuwsvoorziening, bij het kijken van video’s of het spelen van games, of bij het maken van foto’s of het schieten van film. Dit pervasieve karakter van mobiele media leidt ook tot interesse vanuit de media- en communicatiewetenschappen. Deze cursus biedt een introductie op dit relatief nieuwe veld van mobiele media en communicatiestudies en onderzoekt daarmee de geschiedenis en de eigenschappen van mobiele media, de wijze waarop deze apparaten worden gebruikt in ons dagelijks leven, en de rol van deze media in bredere sociaalpolitieke bewegingen. Naast deze brede introductie plaatst de cursus deze mobiele media ook binnen het ‘games & play’ debat en biedt het een meer gefocuste discussie van mobiele games en de speelsheid die mobiele media faciliteren.
De werkgroepen worden georganiseerd rondom de opzet en uitvoering van de verschillende onderzoeken. Voor deze onderzoeken fungeren verschillende mobiele applicaties als onderzoeksonderwerpen waarbij er één of twee gespeeld worden tijdens een workshop in de cursus. Deze location-based apps roepen bijvoorbeeld vragen op over de relatie tussen speler en stad, de relatie tussen spelers onderling, spelgedrag als “mini-activisme”, de relatie tussen spel en werkelijkheid, performatieve cartografie en nieuw navigatiegedrag. De studenten zullen aan de hand van hun ervaringen met één van deze twee apps of een andere zelf gekozen app een (analytisch auto-)etnografisch onderzoek doen.
 
Deze cursus is het vierde vak in Verdiepingspakket ‘Digitale communicatie’.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
SluitenHelpPrint
Switch to English