SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI3V14103
CI3V14103
Speelse communicatie en gaming
Cursus informatie
CursuscodeCI3V14103
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De student kan na afloop van de cursus:
  •          de theorievorming rond persuasieve gaming en gamification beschrijven.
  •          een practice-based analyse van een persuasieve game uitvoeren.
  •          onder begeleiding een onderbouwde discours-analyse uitvoeren van een casus waarin sprake van gamification in een persuasieve context.
  •          een volgens de conventies verantwoord verslag schrijven van de discours analyse.
Inhoud
Games en elementen van games worden in de functionele communicatiepraktijk in toenemende mate ingezet om producten, diensten en ervaringen alsmede ideologische overtuigingen op een aantrekkelijke en persuasieve wijze te communiceren. In deze cursus wordt gekeken op welke wijze serious (of applied) games en een fenomeen als gamification gebruikt worden om – door middel van taal, beeld, audio, verhalen, procedures, etc. – gebruikers op een medium-specifieke wijze te informeren en te overtuigen. Welke veranderingen in gedrag en/of houding worden nagestreefd en zijn deze eigenlijk wel wenselijk vanuit een ethisch perspectief? En liggen de betekenissen van game-elementen besloten in hun ontwerp of komen deze tot stand in relatie tot de speler (mentale structuren, frames) en de context van het spel? In deze derde cursus uit het verdiepingspakket Digitale communicatie gaan we op kritische wijze in op het gebruik van serious games en gamification in verschillende commerciële, maatschappelijke en politieke domeinen en op de wijze waarop beide ingezet worden voor retorisch-persuasieve doeleinden.

Deze cursus is het derde vak in Verdiepingspakket ‘Digitale communicatie’.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
 
SluitenHelpPrint
Switch to English