SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B1CS
BETA-B1CS
Inleiding complexe systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeBETA-B1CS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M. Ruijgrok
Telefoon+31 30 2531525
E-mailM.Ruijgrok@uu.nl
Docenten
Docent
dr. Q Feng
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Panja
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Ruijgrok
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
-kenmerken van een Complex Systeem, zoals emergence, self-organization, transition, resilience en
 adaptation benoemen en herkennen.
-basisbegrippen uit de theorie van netwerken toepassen.
-een gegeven computer model van een Complex System manipuleren en de output interpreteren.
-verklaren hoe in een Complex Systeem ontwikkeling en ruimtelijke patronen elkaar beïnvloeden.
Inhoud
  
Complex Systems is een nieuw vakgebied, dat zich snel ontwikkelt. Het bestudeert systemen die uit veel, onderling verbonden, onderdelen bestaan en bestudeert het collectief gedrag van de onderdelen. Voorbeelden van Complex Systems zijn het brein, een grote stad, het klimaat, een ecosysteem, de economie en  het verkeer.
Hoewel deze onderwerpen op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, blijken ze gemeenschappelijke kenmerken te hebben. Eén daarvan is emergence, het fenomeen dat het systeem als geheel eigenschappen heeft die niet direct uit de kenmerken van de onderdelen volgt.
Ook zie je in Complex Systems vaak zelf-organisatie: structuren die spontaan ontstaan zonder beïnvloeding van buiten. Deze, en meerdere eigenschappen, vormen de rode draad van de cursus en van de minor Complex Systems.

De cursus is gestructureerd rond drie thema’s, waarin alle eigenschappen van Complex Systems aan bod komen. Na een inleidend deel, met nadruk op simulaties dmv Python, worden netwerken behandeld. Deze kunnen heel regelmatig zijn, zoals de roosterstructuur van een metaal, of heel grillig, zoals bijvoorbeeld het Internet. Netwerken vormen de basis voor modellen van vele Complex Systems.

Na dit onderdeel wordt een aantal weken besteed aan een biologisch onderwerp, namelijk de complexiteit van evolutie in ruimtelijke geordende ecosystemen. Je krijgt een introductie in cellulaire automaten, en ziet hoe we deze kunnen gebruiken om biologische systemen te simuleren.[HD1]  Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld leer je hoe ingewikkelde ruimtelijke patronen kunnen ontstaan uit simpele interacties tussen individuen, en hoe deze patronen vervolgens de evolutie van organismen beïnvloeden. In dit onderwerp komen veel kenmerken van Complex System terug, zoals self-organization, emergence en adaptation
 

In deze cursus wordt  gebruik gemaakt van computer programma’s in Python, maar het is geen vereiste dat je hierin kan programmeren. Ook zullen er wiskundige modellen aan de orde komen, maar ook hier is niet meer voorkennis dan VWO Wiskunde A of B vereist.
Na elk van de drie onderdelen zal er een  toets zijn en er zijn ook inleveropgaven. Afsluitend schrijf je, in een kleine groep, een verslag over een klein project dat je met deze groep hebt uitgevoerd.
 
 
 
Algemene vaardigheden die in de cursus aan bod komen:
-           gebruiken van een computerprogramma geschreven in Python: met name input en  grafische
output genereren, parameters wijzigen.
-           toepassen van  verschillende wiskundige modellen
-           wetenschappelijk schrijven
-           opgaven maken
 
Werkvormen: 
Hoorcolleges 4 uur
Werkcolleges 4 uur
 
Toetsen  (opbouw eindcijfer)

Toetsen  (60%), inleveropgaven (10%), project verslag (30%)

 

 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
M. Mitchel, Complexity: A guided tour, 2011, Oxford University Press
ISBN:978-0199798100
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English