SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW2V13002
TW2V13002
Taal en computer
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW2V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. M.J. Moortgat
Telefoon+31 30 2536043
E-mailM.J.Moortgat@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F.W. Adriaans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J. Moortgat
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J. Moortgat
Overige cursussen docent
Blok
3  (05-02-2018 t/m 06-04-2018)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinguitsluitend voor studenten TLW die de cursus nog moeten afronden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-01-2018 09:00 t/m 23-01-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De cursus biedt inzicht in het computationeel modelleren van structuur en werking van het taalsysteem. De student verwerft elementaire programmeervaardigheden om het geleerde in de praktijk te brengen, en doet ervaring op in het werken met computationele hulpmiddelen voor taalkundig onderzoek.
Inhoud
LET OP: deze extra toetsgelegenheid geldt uitsluitend voor studenten Taalwetenschap (cohort 2013-2015) die deze cursus nog niet behaald hebben. Voor deze module geldt een plaatsingscommissie.

De cursus biedt een invoering in het computationeel modelleren van een aantal kernbegrippen met betrekking tot structuur en werking van het taalsysteem. De cursus is als volgt opgebouwd.
 
-'Formele basis'. Rekenen met verzamelingen, relaties, functies;recursie en recursieve datastructuren (rijtjes, bomen, ..)
 
-'Talen, grammatica's en automaten' behandelt Chomsky's classificatie van grammatica's en de bijhorenden computationele modellen. Centrale thema's zijn de balans tussen expressiviteit (welke patronen kunnen herkend worden) en computationele complexiteit, en de relatie tussen syntactische afleidingen en procedures voor semantische interpretatie.
 
-'Corpora voor taalkundig onderzoek'. Voor taalkundig onderzoek zijn geannoteerde corpora onmisbaar. In dit onderdeel komen principes van markup/annotatie aan de orde, instrumenten voor het zoeken en bewerken van patronen in zulke corpora (reguliere expressies, patroonherkenning in 'treebanks', etc) en technieken om informatie te extraheren uit corpora (of het web).
 
Het computerpracticum werkt de behandelde stof uit in de vorm van een aantal eenvoudige programmeeropdrachten en voert de student in in het gebruik van beschikbare computationele hulpmiddelen voor taalwetenschappelijk onderzoek.

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Ingangseisen
Voorkennis
Basiskennis formele taalkunde (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek).
Voorkennis kan worden opgedaan met
Van taal naar theorie (200300434/TW1V13001) of een vergelijkbare cursus; Taalbetekenis en taalgebruik (TW2V13001)
Verplicht materiaal
Boek
Bird, Klein en Loper (eds.) Natural language processing with Python. O'Reilly (2009).
Kosten materiaal:40,00
Werkvormen
Individueel

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Basiskennis van begrippen, methoden en technieken van de computationele taalkunde; elementaire programmeervaardigheden.

SluitenHelpPrint
Switch to English